Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ugchelse beekDe Ugchelse beek loopt vanuit twee verschillende sprengkoppen in het bos ten zuiden van de A1 via een aantal weilanden het dorp Ugchelen in. Het is een historische dorpsbeek met een hoge ecologische waarde. De molenlocaties vormen nu een knelpunt voor de vispasseerbaarheid.

Mijn Apeldoorn

Ugchelsebeek

In 2013 is op de molenlocatie Hocatex de beek opgeknapt, er zijn een nieuw waterrad en een vistrap aangelegd. In 2014 is de gecombineerde visie voor de Ugchelsebeek en Schoolbeek vastgesteld. In 2016 is een vistrap aangelegd tussen de Schoolbeek en de Ugchelsebeek.

Bij de uitwerkingen van de Ugchelse beken is veel aandacht voor cultuurhistorie, ecologie en duurzaam waterbeheer. De inzet is om zeker het leefmilieu voor de beekprik te verbeteren en uit te breiden. Deze zeldzame en kwetsbare soort komt in een aantal deeltrajecten van de Ugchelse beken voor. De verdere uitwerking zal gefaseerd plaatsvinden in deeltrajecten. De deeltrajecten zijn:

  • Ugchelsebeek Noord
  • Ugchelsebeek Midden
  • Ugchelsebeek Zuid
  • Schoolbeek

Ugchelsebeek Noord

De Ugchelsebeek Noord is het deeltraject tussen de Eendrachtstraat in Apeldoorn en de Jan van Houtumlaan in Ugchelen.

Wanneer

In 2017 is gewerkt aan de uitwerking van de Ugchelsebeek Noord. Het voorlopig ontwerp dat werd toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 27 juni 2017 is daarna  uitgewerkt in een definitief ontwerp en een bestek voor de beekzone. Op 6 februari 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats om bewoners te informeren over de uitvoering. De realisatie vond plaats tussen is begin 2018 en begin 2019.

Wat is er gebeurd?

De bestaande beek is opgeknapt en voorzien van een nieuwe leemlaag en beschoeiing waar dit nodig was. Ook zijn er kleine lengtes nieuwe beek toegevoegd. Op veel plekken is langs de beek inheemse beplanting aangebracht. Om het voor vissen mogelijk te maken stroomopwaarts te zwemmen is op een enkele plek een vistrap in de beek gemaakt. Er zijn ook prikkepoelen aangelegd. Dit zijn verbredingen in de beek waar de stroomsnelheid daalt en waar larven van beekprikken kunnen opgroeien in “zand”banken. In het Carrouselpark is een waterberging gemaakt tussen de Ugchelsebeek en de Winkewijert. Hier is ruimte voor het bergen van water(pieken), bij voorbeeld wanneer het hard geregend heeft. Als het vriest kan de waterberging als ijsbaan worden gebruikt. Op enkele plekken zijn de oude molenlocaties zichtbaar gemaakt  door vervalpunten. Zo is er bij het Carrouselpark een nieuwe waterval gemaakt en bij de Bogaardslaan een vistrap met een verdeelwerk. De beek is voor een groot deel te zien vanaf het pad ernaast en vanaf de bruggen die de beek kruisen. De foto's en het voorlopige ontwerp deel 1 (pdf, 13 MB) en deel 2 (pdf, 8 MB) geven een beeld van de nieuwe inrichting van de beekzone.


Ugchelsebeek Midden

De Ugchelsebeek Midden is het deeltraject tussen de Jan van Houtumlaan in Ugchelen en de snelweg A1.

Wanneer

In 2017 is gewerkt aan het ontwerp van de Ugchelsebeek Midden. Het voorlopig ontwerp is toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 28 september 2017. Daarna is het verder uitgewerkt. In 2018 is de realisatie gestart en deze wordt naar verwachting in 2019 afgerond.

Wat gaat er precies gebeuren?

Naast recreatie en duurzaam waterbeheer is vooral natuurontwikkeling een belangrijk onderwerp in deze uitwerking. Uit de beek wordt slib verwijderd en in de beek worden kleinschalige maatregelen voorgesteld om het leefmilieu van de beekprik te verbeteren. Dat gebeurt door verschillende stroomsnelheden te creëren. De weide in de beekzone wordt verschraald voor de ontwikkeling van meer natuurwaarden. Om de natuur meer kansen te geven is de voedselrijke bovenlaag van het weiland verwijderd. Hierdoor is de ondergrond nu sterk gevarieerd in opbouw met stukken arm zand, veenlagen en wat rijker delen. Dit is een heel geschikte ondergrond voor natuurontwikkeling naast de Ugchelsebeek. Op de voedselarme en gevarieerde ondergrond krijgen meer verschillende plantensoorten een kans (rijkere natuur). Hierdoor krijgt de biodiversiteit een positieve impuls. De weide langs de beek wordt hierdoor omgetoverd tot een natuurgebied met een gevarieerd bloemrijk grasland. Ook worden twee poelen aangelegd, waarvan vooral amfibieën zullen profiteren. In het natuurgebied wordt een vlonderpad aangelegd en wordt de ijsbaan opgeknapt. Het voorlopige ontwerp en de foto’s zijn hier te bekijken:


Ugchelsebeek Zuid

De beekzone Ugchelsebeek Zuid bestaat uit de sprengkoppen en de beektrajecten van de Ugchelsebeek en van de Steenbeek ten zuiden van de snelweg A1.

Wanneer

Volgens de voorlopige planning starten de voorbereidingen voor de Ugchelsebeek Zuid in 2018-2019. De start van de uitvoering wordt verwacht in 2020-2021. Vooruitlopend daarop zal in 2019 mogelijk gestart worden met de aanleg van een vistrap.

Wat gaat er gebeuren?

Op basis van de visie zal een uitwerking van dit deeltraject volgen.


Meer informatie en downloads

Bel voor meer informatie met 14 055 of neem contact op via het contactformulier.  • Huidige situatie Ugchelse beekBekijk een grotere versie
  • Molen langs de Ugchelse beekBekijk een grotere versie