Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Ruimtelijke Leefomgeving

De eenheid Ruimtelijke Leefomgeving is verantwoordelijk voor de programmering van de fysieke ruimte.

Mijn Apeldoorn

De eenheid omvat ruimtelijke, economische en culturele beleidsfuncties. Vanuit dit beleid stelt de eenheid planologische, stedenbouwkundige en juridische kaders op waarbinnen burgers en bedrijven initiatieven kunnen ondernemen. De eenheid verleent de vergunningen die hiervoor nodig zijn en handhaaft de naleving daarvan. Ruimtelijke Leefomgeving geeft uitvoering aan deze taak met anderen. De eenheid is opdrachtgever van Circulus-Berkel, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, de culturele sector in Apeldoorn en de gemeentelijke eenheid Beheer en Onderhoud.