Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bezwaar: als u het niet eens bent met een besluit

De gemeente neemt dagelijks beslissingen over bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, het afwijzen van een bijstandsuitkering of het afwijzen van een subsidie. Bent u het niet eens met een beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Mijn Apeldoorn

Online indienen

Bezwaar indienen

U kunt online of per post een bezwaarschrift indienen. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk. Een bezwaar op uw aanslag gemeentebelasting of uw WOZ-beschikking dient u in bij belastingcentrum Tribuut.

Bezwaar maken op een besluit doet u als volgt:

  • Via het online formulier, met gebruik van DigiD of eHerkenning
  • Met een brief (bezwaarschrift) per post

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken;
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • uw (digitale) handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Stuurt u uw bezwaarschrift liever per post? Gebruik dan dit adres:   

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. afdeling Juridische Zaken
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

In gesprek over uw bezwaar

Onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Een beroepschrift indienen

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Tevredenheidonderzoek bezwaarschriften

Agenda bezwarencommissie

Zie ook

Dit product vraag je aan met DigiD