Wat zoekt u:

Bezwaar: als u het niet eens bent met een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

Online indienen

 • Bezwaar online indienen

  Kiest u voor een brief? Zet in elk geval in uw brief:

  • uw naam en adres 
  • uw telefoonnummer 
  • uw handtekening en de datum van ondertekening 
  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
  • de reden van uw bezwaar

  Stuur uw brief aan:
  Gemeente Apeldoorn
  Postbus 9033
  7300 ES Apeldoorn

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

  1. U vindt besluiten via het overzicht bekendmakingen. Het kan ook zijn dat een besluit naar uw woonadres is verstuurd.
  2. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum of de verzenddatum van het besluit (tenzij een andere termijn of procedure geldt) bezwaar maken.
  3. Graag bespreken we met u of we het alsnog onderling eens kunnen worden over een oplossing. We bellen u om u uit te nodigen voor een gesprek. Wilt u in uw bezwaarschrift aangeven op welk telefoonnummer u gebeld wilt worden? Bij zo’n gesprek is een medewerker van de gemeente aanwezig die een toelichting geeft op het genomen besluit. Ook andere eventueel betrokken zijn uitgenodigd. U bent niet verplicht aan dit gesprek mee te werken. 
  4. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie kan uw bezwaar ook zonder gesprek in behandeling nemen. 
  5. De commissie bekijkt het besluit, uw bezwaarschrift, bijlagen en de stukken die bij het besluit horen. De commissie organiseert een hoorzitting om de argumenten van alle betrokken partijen nog eens mondeling te horen. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Na de hoorzitting geeft de commissie een advies aan de gemeente. De gemeente neemt een beslissing. U krijgt daarover bericht, waarin u ook het advies van de commissie leest.
  • Hoe weet ik zeker dan mijn online bezwaarschrift bij jullie binnen is gekomen?
   U krijgt vanuit het online systeem een automatische ontvangstbevestiging. Dat betekent dat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen. In de bevestiging staat uw zaaknummer.

  • Hoe kan ik mijn online ingediende zaken terugvinden?
   Op mijnapeldoorn.nl kunt u altijd uw online zaken terugvinden. U vindt uw zaken als volgt:
  1. Log in op mijnapeldoorn.nl
  2. Open ‘Eigen bedrijfspagina’ 
  3. Open ‘Uw zaken’
  • Hoe kan ik online een bijlage toevoegen aan een lopende ‘zaak’?
   Alleen als uw zaak nog niet is afgehandeld, kunt u online een bijlage toevoegen. Volg deze stappen:
   1. Volg bovenstaande drie stappen
   2. Open de zaak waar u een document aan toe wilt voegen
   3. Kies voor ‘Nieuw document’
   4. Voeg een document toe (u kunt nu bladeren in de bestanden op uw eigen computer)
    U ontvangt een bevestiging dat er een document is toegevoegd. Ook de behandelende afdeling ontvangt hiervan vanzelf bericht.
  • Wie zit er in de bezwarencommissie?
   De bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die alle drie geen deel uitmaken van onze gemeente.