Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuwe mobiliteitsvisie voor binnenstad

04-02-2021

De gemeente heeft een toekomstplan uitgewerkt voor de binnenstad. In dit zogenaamde ontwikkelperspectief beschrijven we via de metafoor ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ hoe we de komende tien jaar gaan bouwen aan een duurzaam en economisch aantrekkelijk centrum van Apeldoorn. In het stadspark dat we voor ogen hebben bieden we ruimte aan nieuwe functies als wonen en werken, in een groene, meer parkachtige omgeving. De binnenstad van Apeldoorn is op veel plaatsen ook versteend. Het streven is om de leefbaarheid en woonkwaliteit van de hele binnenstad een impuls te geven, passend bij onze unieke ligging op de Veluwe.

Mijn Apeldoorn

In dit ontwikkelperspectief spelen nieuwe vormen van mobiliteit een belangrijke rol. De auto is te gast en krijgt in de stad zelf minder ruimte. Bij dit toekomstplan hoort dus ook een visie op hoe we omgaan met mobiliteit in de binnenstad. Wat betekenen de toekomstplannen voor hoe we omgaan met voetgangers, fietsers, autoverkeer, parkeren en het openbaar vervoer in de binnenstad?

Nieuwe mobiliteitsvisie

Deze vraagstukken komen aan bod in de nieuwe mobiliteitsvisie binnenstad (pdf, 6 Mb) die de gemeente heeft opgesteld. In deze visie schetsen we hoe de nieuwe bereikbaarheid van de binnenstad er wat de gemeente betreft uit gaat zien. De visie is opgesteld mede op basis van input van onze partners betrokken bij de binnenstad. De visie leggen we nu vier weken ter inzage en we zijn erg benieuwd wat u ervan vindt! U kunt uw zienswijze indienen tussen 5 februari en 5 maart.

Op 15 februari organiseerden we een digitale presentatie over deze visie voor alle geïnteresseerden. Met instemming van de deelnemers is deze opgenomen. U kunt de opname terugkijken.

Hoe reageren

U kunt reageren door een zogenaamde ‘zienswijze’ in te dienen. Dat kunt u op twee manieren doen:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de Afdeling Omgevingsbeleid, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over Visie op Mobiliteit in het Stadspark van Apeldoorn'. De zienswijze moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
  • Mondeling: maak een afspraak met Jaap van de Rijt. U kunt hem bellen en een afspraak maken via 14055.

Het indienen van een zienswijze per email is juridisch niet toegestaan helaas.

Lees meer over de mobiliteitsvisie en het Stadspark in de binnenstad.

   • Belangrijke fietsroutesBekijk een grotere versie