Homepage Apeldoorn.

Hoe werkt een aanvraag?

In de Catalogus vindt u een variatie aan kant-en-klare informatieproducten. : Onze catalogus wordt gedurende het jaar geactualiseerd en aangevuld met nieuwe producten. Vindt u niet wat u zoekt, dan kunt u ook een aanvraag indienen.

Aanvraag open data Zelf aan de slag Helpt u mee?

Via de knop  'Aanvraag Open Data' (aan der rechterzijde op deze pagina) vult u een formulier met de benodigde gegevens in. Op basis hiervan wordt er een informatieproduct gemaakt. Tijdens de behandeling van deze aanvraag wordt bekeken of de inhoud van het product voldoet aan de AVG. Belangrijk hierbij zijn doelbinding en grondslag wanneer het om het verwerken van persoonsgegevens of tot personen herleidbare gegevens gaat. 
Lijkt dit product geschikt om als Open Data te worden ontsloten via het Dataportaal dan zijn de stappen van het beslismodel voor open data eigenlijk al gedaan. Het is verantwoord om de data open te stellen en in overleg met de opdrachtgever kan besloten worden om de data op het Dataportaal te ontsluiten.


Uw Reactie
Uw Reactie