Eigen bijdrage

Als u ondersteuning of een hulpmiddel van de Wmo gebruikt, betaalt u bijna altijd een eigen bijdrage. Het maakt niet uit of u deze ondersteuning of het hulpmiddel in natura ontvangt, of in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Vanaf 2020 is de eigen bijdrage omgezet naar het abonnementstarief

Wat houdt dit in?

• Abonnementstarief geldt voor alle WMO voorzieningen. Met uitzondering van Wonen met Verblijf en Rolstoelen.
• Tarief van € 19,- per maand per huishouden.
• U betaalt aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Wij geven uw gegevens door aan het CAK.

Wanneer betaalt u geen abonnementstarief:


• u heeft een gezamenlijk huishouden (meerpersoonshuishouden) en iemand in uw huishouden heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
• het totale inkomen van uw huishouden is niet hoger dan 120% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm
• u of uw partner betaalt al een eigen bijdrage voor ‘zorg in een instelling’.
• Kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen abonnementstarief met uitzondering van een woningaanpassing.

Wat geeft de gemeente door aan het CAK?

Wij geven aan het CAK door wanneer het abonnementstarief moet starten en wanneer dit moet stoppen. Krijgt u een hulpmiddel of ondersteuning, dan wordt het abonnementstarief gestart. U betaalt dit abonnementstarief zolang u het  hulpmiddel heeft of de ondersteuning afneemt. Heeft u geen hulpmiddel of ondersteuning meer nodig, dan stopt ook het abonnementstarief.

Eigen bijdrage voor wonen/verblijf in een instelling

Voor de eigen bijdrage bij wonen/verblijf gelden andere regels. Het CAK berekent uw eigen bijdrage op dezelfde manier als voor mensen die in een zorginstelling wonen (via de Wet langdurige zorg). Op de website van het CAK leest u hier meer over. Wilt u zelf een schatting van uw eigen bijdrage maken? Dat kan op de website van het CAK. U kunt ook bellen naar het CAK voor een berekening: 0800 19 25.

Wat als u het niet eens bent met het abonnementstarief?

U kunt geen bezwaar maken dat u een abonnementstarief moet betalen. Dat is namelijk vastgelegd in de Wmo-regels van de gemeente Apeldoorn.

Hoe kan ik het abonnementstarief betalen?

U betaalt het abonnementstarief aan het CAK. U kunt het abonnementstarief via automatische incasso betalen. Of via de factuur die u via het CAK ontvangt. Heeft u vragen over het betalen van het abonnementstarief? Neem dan contact op met het CAK 0800 19 25 of kijk op www.hetcak.nl/contact


Ook interessant