Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wijken van de ToekomstOp dit moment zijn er vier wijken in voorbereiding op de komst van duurzame warmte. Dit zijn de wijken Kerschoten, Loenen, De Maten en De Parken. We noemen ze Wijken van de Toekomst. Al langere tijd onderzoeken we hier sámen met betrokkenen – zoals bewoners en ondernemers – de mogelijkheden voor duurzame warmte. Dat is de collectieve wijkaanpak. Meedenken, meedoen en meebeslissen is echt de basis. Want vaak is er al veel kennis over mogelijkheden voor de wijk en zijn er ideeën over de aanpak.

Mijn Apeldoorn

Er zijn in Loenen, de Parken en in Kerschoten al duidelijke ideeën of er lopen onderzoeken. In Loenen trekt een bewonersinitiatief het onderzoek. En in de wijk de Parken neemt de energiecoöperatie deA het initiatief samen met de wijkraad. Gezien de grootte van de Maten zal de gemeente in deze wijk de kar trekken. De wijkinitiatieven hebben een eigen webpagina. Daar kunt u meer lezen over hun ideeën en plannen.

Vier tijdvakken

Nu werken we aan 4 wijken, straks zijn er 95 buurten van de toekomst. Alle buurten zijn ingedeeld in periodes:

 • Tijdvak 1: van nu tot 2030
  Het doel is dat deze buurten vóór 2030 aardgasvrij zijn. Hier is er minimaal al één goede oplossing die we onderzoeken. Er zijn ook koppelingen te maken met plannen van de woningcorporaties en plannen voor de openbare ruimte. Samen met inwoners en partners (zoals de woningcorporaties en de energiecoöperatie) gaan we snel aan het werk met het maken van een Uitvoeringsplan. We onderzoeken wat de beste alternatieven zijn voor aardgas en wat de beste route is. We starten met het onderzoeken van de hele Wijk van de Toekomst. Voor De Maten onderzoeken we de plekken waar een warmtenet een goede optie is. Dat kan betekenen dat niet alle buurten van De Maten voor 2030 aardgasvrij zijn.
 • Tijdvak 2: 2025 – 2035
  Voor deze buurten is er een aantal mogelijkheden. Daarnaast staan er investeringen van corporaties en netbeheerder op de agenda voor de middellange periode. Voor deze buurten onderzoeken we vanaf 2025 samen wat de beste mogelijkheden zijn. Zien we goede kansen, dan starten we met het maken van een Uitvoeringsplan.
 • Tijdvak 3: 2030 – 2040
  Ook voor de buurten in deze periode zijn er verschillende mogelijkheden. Maar sommige (zoals ondiepe geothermie) moeten nog verder ontwikkeld of onderzocht worden. Ook staan er op korte en middellange termijn geen grote investeringen gepland voor de openbare ruimte, het gasnet of bij de woningcorporaties.
 • Tijdvak 4: 2040 – 2050
  In dit tijdvak zitten de buurten waarvoor op dit moment eigenlijk nog geen haalbaar en betaalbaar alternatief is. Het wachten is op nieuwe ontwikkelingen. Zoals de komst van bijvoorbeeld waterstof, groen gas of andere innovaties. Er is nu nog geen duidelijkheid.

In de Transitievisie Warmte (pdf, 5 MB) kunt u meer informatie vinden. In figuur 4 op pagina 25 van het document is per buurt aangegeven in welk tijdvak deze valt. Dit kunt u vinden in bijlage C bij het document.