Ga naar de homepage

Apeldoorn & vliegroutes Lelystad Airport

De gemeente Apeldoorn vindt de geplande lage vliegroutes vanaf Lelystad over de regio onacceptabel. Sommige routes lopen over onze gemeente en over het regionale vliegveld in Teuge. De routes geven niet alleen overlast. Ze brengen ook het valschermspringen bij het Paracentrum in het gedrang. De gemeente vraagt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) daarom de plannen te wijzigen om de overlast te beperken en om het paracentrum te behouden. De gemeente wil dat Lelystad Airport pas opent na de nationale herindeling van de vliegroutes in het Nederlandse luchtruim met hogere vliegroutes.

Mijn Apeldoorn

Apeldoorn staat niet alleen. De gemeente trekt op met een groot aantal Gelderse gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel. De vliegroutes van en naar Lelystad Airport horen bij een groter, ingewikkeld vraagstuk. Dit is de nationale discussie over de gewenste toekomstontwikkeling van de luchtvaart en herindeling van het luchtruim. Oost-Nederland kan door samenwerking kennis bundelen en zo bij het ministerie een krachtig geluid laten horen.

Begin 2019 organiseert de gemeenteraad weer een bijeenkomst over dit onderwerp. Houdt de social media-accounts van de gemeenteraad in de gaten voor de exacte datum.

1. Wat hebben de vliegroutes met Apeldoorn te maken?

In 2020 moet het vernieuwde Lelystad Airport als een burgerluchthaven heropenen. Er zijn maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar mogelijk. In het gewijzigde Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport, dat in 2018 en 2019 nog in procedure is, wordt dat afgesproken. Een aantal geplande vliegroutes van en naar Lelystad leiden over Gelderland. Ze gaan over veel buurten, dorpen en groene gebieden van Apeldoorn.

Eén route voert ook over Teuge Airport, het vliegveld in de gemeente Voorst. De gemeente Apeldoorn is de grootste aandeelhouder van het vliegveld. Het paracentrum op Teuge is een belangrijke gebruiker. In Teuge mag tot op heden vanaf grote hoogte met valschermen gesprongen worden. Daarmee onderscheidt dit vliegveld zich van andere regiovliegvelden in het westen en midden van Nederland.

De nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad, onder meer over Apeldoorn, zorgen voor discussie. Nederland kent veel burgerluchthavens, militaire luchthavens en vliegvelden voor kleiner vliegverkeer. Voor de veiligheid is het luchtruim verdeeld in verschillende vliegzones voor verschillende gebruikers, zoals voor burgerluchtvaart, defensie en kleine vliegtuigen. Elk vliegveld heeft zijn eigen veilige vliegzones. Door de groei van het vliegverkeer voldoen de bestaande vliegroutes niet meer. Daarom wordt er nu gewerkt aan een totale herziening van het luchtruim.

Het Rijk wil dat deze in 2023 klaar is. Lelystad Airport moet echter al openen in 2020. Vliegtuigen vanaf Lelystad kunnen volgens het Rijk niet anders dan vliegen op 1.800 tot 2.700 meter hoogte over delen van Gelderland, waaronder Apeldoorn en vliegveld Teuge. Pas rond 2023 moet volgens het Rijk blijken of de voorlopige Lelystad-vliegroutes veranderd kunnen worden.

2. Wat vindt de gemeente Apeldoorn hiervan?

De gemeente Apeldoorn heeft zich steeds tegen de voorgestelde plannen gekeerd. Die zijn niet goed voor Apeldoorn en de regio, is het oordeel van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

- De gemeenteraad van Apeldoorn hield op 6 juli 2017 een spoeddebat over de voorgestelde vliegroutes vanaf Lelystad. Dat ging vooral over de impact op het milieu in de gemeente en op het valschermspringen bij het paracentrum in Teuge.

- Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft sinds de Lelystad-vliegroutes bekend werden, een aantal kritische brieven gestuurd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daaruit spreekt verontrusting en ook ongenoegen over het gevoerde proces rondom de Lelystad-vliegroutes. De gemeente Apeldoorn wil dat eerst het Nederlandse luchtruim met alle vliegroutes wordt herzien.
- De gemeente heeft zijn standpunt ingebracht bij de minister van Verkeer en Waterstaat Van Nieuwenhuizen op 19 maart 2018 en in overleggen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 29 januari en 26 april 2018.

Op 15 november was er een raadsbijeenkomst over dit onderwerp

 Brieven van Apeldoorn aan het ministerie van I en W lezen?


3. Wat doet de gemeente Apeldoorn op dit moment?

1. Apeldoorn heeft een wethouder voor Luchtvaartzaken. Sinds de verkiezingen van 2018: Wim Willems.
2. Apeldoorn heeft ook een wethouder die als aandeelhouder de belangen van vliegveld Teuge behartigt: Detlev Cziesso.
3. Apeldoorn is aangesloten bij de ‘Gelderse Kerngroep Herziening Luchtruim’. Aan deze kerngroep doen diverse Gelderse overheden en maatschappelijke organisaties mee. Ze adviseren de minister van Infrastructuur en Waterstaat bij de geplande vernieuwing van het nationale luchtvaartbeleid en de herindeling van de vliegroutes in het Nederlandse luchtruim. Hieronder vallen ook de routes van en naar Lelystad. Namens de gemeente Apeldoorn zit wethouder Willems in deze kerngroep.
4. Apeldoorn werkt met Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland samen bij de monitoring en evaluatie van de geplande Lelystad-vliegroutes als die 2020 zouden beginnen.
5. Apeldoorn overlegt als aandeelhouder steeds met het ministerie van I en W over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van Teuge Airport, inclusief het paracentrum, als Lelystad Airport opengaat.
6. De gemeenteraad van Apeldoorn laat actief een dossier bijhouden met informatie over ontwikkelingen inzake Lelystad-vliegroutes en de impact daarvan op vliegveld Teuge.


 


  • Vliegroutes Lelystad Airport