Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Gezinsstad

Jeugdparticipatie

In Apeldoorn zijn we blij met betrokken bewoners en bewonersinitiatieven. Zij houden onze wijken leefbaar. De bewoners van de toekomst zijn de kinderen van nu. Over twintig jaar zijn zij de ouders, professionals, ondernemers en ga zo maar door van Apeldoorn. Daarom vinden we het belangrijk om jongeren nu al te betrekken bij de vraagstukken van Apeldoorn en hen de mogelijkheid te geven om zich actief in te zetten voor Apeldoorn.

Doelen

Dit doen we aan de hand van jeugdparticipatie. Een mooi begrip, maar hoe ziet dat er precies uit? Dat weten we zelf ook nog niet. Wel hebben we doelen opgesteld, die we graag willen bereiken met jeugdparticipatie:

 • Jongeren laten meer van zich horen
  Jongeren hebben vaak het gevoel dat er tóch niet naar ze geluisterd wordt, daar willen we natuurlijk van af. Ook willen we dat het voor jongeren makkelijker wordt om te participeren en om wat van zich te laten horen.
 • Jongeren worden actief betrokken bij het maken van beleid
  Het is belangrijk dat we niet meer voor jongeren gaan denken, maar dat ze dit voor zichzelf gaan doen. We willen dat dit gebeurt bij alle onderwerpen die hen aangaat.
 • Maatschappelijk betrokkenheid onder jongeren vergroten
  We willen jongeren enthousiasmeren en uitdagen om zelf het initiatief te nemen om Apeldoorn beter, mooier en leuker te maken. Hierdoor hopen we dat jongeren zich ook meer verbonden met de stad gaan voelen.
 • Jongeren krijgen veel inspraak in hoe jeugdparticipatie in Apeldoorn vormgegeven wordt
  We willen jongeren een grote rol geven in het vormgeven van jeugdparticipatie. Hiermee passen we gelijk ons tweede doel toe door niet voor ze te denken, maar om ze de kans te geven voor zichzelf te denken en spreken.
 • Centraal punt en verbindende factor creëren voor alles rondom jeugdparticipatie
  Er gebeurt een hoop in Apeldoorn waar jongeren al betrokken bij zijn of meer betrokken kunnen worden. Door jeugdparticipatie een vaste plek te geven vanuit de gemeente hopen we ook een verbindende factor te zijn. We willen jongeren kunnen wijzen op wat er speelt zodat ze makkelijk een plek vinden die bij hun past.

Maar hoe dan?

Zoals hierboven staat, zijn jongeren al bij veel dingen betrokken. We hoeven het wiel dus niet opnieuw uit te vinden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jongeren zelf meedenken over de juiste vorm. Wat past bij hen? Waar lopen ze warm voor? Hierbij hebben we oog voor de verschillen tussen jongeren. Sommigen bedenken liever plannen, terwijl anderen beter zijn in het uitvoeren ervan. Elke jongere in Apeldoorn moet de kans krijgen om zijn of haar talenten in te zetten voor Apeldoorn.

Wie doen er mee?

Op dit moment werkt een klein groepje van jongeren en medewerkers van de gemeente aan het opzetten van de juiste structuur. Zodra deze staat, gaan we echt aan de slag. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven.

Mijn Apeldoorn