Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inspiratiefilms en toekomstverhalenDe Omgevingsvisie gaat over de toekomst. Niemand weet hoe de toekomst eruitziet. Ter inspiratie hebben we gesprekken gevoerd over de toekomst met experts en toevallige voorbijgangers. Wat is de toekomst van mobiliteit, landbouw, wonen en samenleven? Welke uitdagingen zijn er op het gebied van klimaat en vergrijzing? En: kunnen wij mensen eigenlijk wel iets zinnigs zeggen over de toekomst?

Mijn Apeldoorn

Daarnaast hebben we vier verhalen gemaakt over de mogelijke toekomsten van Apeldoorn. Stel je eens voor, we zijn in 2050. Wat zien we om ons heen? Hoe leven we samen? Waar halen we onze energie vandaan? Zijn er zelfrijdende auto’s? Hoe zorgen we voor onze ouderen? Gaat Apeldoorn groeien of niet? Hoe staat onze economie ervoor? Wat is de invloed van de biotechnologie op onze levens? Genoeg vragen en er zijn geen zekere antwoorden.

De verhalen proberen niet de toekomst te voorspellen, maar helpen om het gesprek te voeren over de toekomst. De ontwikkelingen in de toekomst zijn extreem voorgesteld. Of de veranderingen gewenst zijn of juist niet, daar moet het gesprek over gaan. Stel jezelf dus niet de vraag of de verhalen waarheid zouden kunnen worden, maar vraag jezelf af: wat zou ik ervan vinden als het zo zou gebeuren? Wat zijn de opgaven waar we voor staan? Wat zouden we moeten behouden en beschermen?

Het resultaat is gevat in deze verhalen: 

  • De gezonde stad: Apeldoorn groeit niet meer, maar is wel heel erg gezond en gelukkig. Wat hebben we daarvoor over?
  • De stad als energiehub: Apeldoorn is het centrum van duurzame ontwikkeling en technologische vooruitgang. Hoe zorgen we voor menselijk contact?
  • De groene woonstad: Het is fantastisch wonen in Apeldoorn, maar is dat ook voor iedereen weggelegd?
  • De hoge en droge stad: Apeldoorn is steeds heftiger klimaatomstandigheden, hoe gaan we hiermee om?