Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Hulp vanuit de GGD en CJGDe GGD en CJG ondersteunen bij de uitvoering van het thema gezond gewicht, waaronder:

Mijn Apeldoorn

GGD

  • Gastlessen en ouderbijeenkomsten over gezonde voeding en bewegen.
  • Advies op scholen over een gezond schoolbeleid, waaronder over het thema voeding en bewegen.
  • Hulp aan kinderen met overgewicht en hun ouders om het eet- en beweegpatroon aan te passen volgens de JGZ-richtlijn Overgewicht van het Nederland Centrum Jeugdgezondheidszorg.
  • Scholen kunnen bij het Informatie- en documentatiecentrum van de GGD diverse leskisten en lesmaterialen over voeding lenen.

Meer GGD informatie

CJG