Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuwsarchief

Mijn Apeldoorn

In het archief kunt u nieuwsberichten tot 1 jaar oud terugvinden. Voor oudere berichten kunt u terecht in het webarchief.

Maand:

Recente nieuwsberichten:

 • Bijeenkomst inspraak Afwegingskader Zonneparken op 3 september
  19-08-2019 17.00 uur
  Van 11 juli tot en met 20 september 2019 ligt het concept Afwegingskader Zonneparken ter inzage voor inspraak. Iedereen die dat wil kan dan een zienswijze hierop indienen. Op 3 september is er een informatie- en inspraakavond.
 • Onderzoek naar faciliteiten nieuw zwembad
  16-08-2019 11.10 uur
  Als gemeente doen we onderzoek naar de mogelijkheid voor de bouw van een nieuw zwembad. We kijken daarbij naar mogelijke locaties, maar ook naar de faciliteiten die een nieuw zwembad moet hebben.
 • Natuurbrand Informatiepunt Radio Kootwijk
  09-08-2019 15.05 uur
  Deze zomer geeft de brandweer Noord- en Oost-Gelderland gratis advies en informatie over natuurbrandpreventie aan bezoekers van het zenderpark Radio Kootwijk.
 • Meteen zichtbaar of er een parkeerplek vrij is
  31-07-2019 18.01 uur
  Op de parkeerterreinen aan de Rosariumstraat en aan de Stationsstraat kunt u vanaf nu meteen zien of er nog een parkeerplek vrij is. Op elk parkeervak is een detector aangebracht. Die registreert of er een auto staat of niet.
 • Asbest eraf, zonnepanelen er op!
  26-07-2019 08.35 uur
  De gemeenten Apeldoorn en Epe starten een project om het saneren van asbestdaken bij agrariërs en bedrijven te combineren met het plaatsen van zonnepanelen. Dit kan een aantrekkelijke optie zijn, zeker als een dak toch aan vervanging toe is. Op dit moment zijn er verschillende gunstige regelingen voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Gemeente onderzoekt gevolgen landelijk stikstof besluit voor Apeldoorn
  18-07-2019 17.26 uur
  Teveel stikstof heeft negatieve effecten op de natuur. Dat is in Nederland het geval. De meeste stikstof is afkomstig van de landbouw, het verkeer en de industrie. De Raad van State bepaalde onlangs dat het landelijke stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), niet deugt.
 • Zeventig procent van Apeldoorn voor vuurwerkvrije zones
  16-07-2019 14.30 uur
  Een ruime meerderheid (70%) van de Apeldoornse inwoners is voor vuurwerkvrije zones. 58% van de inwoners zou graag zien dat in Apeldoorn helemaal geen consumentenvuurwerk meer wordt afgestoken. Dat blijkt uit een representatief onderzoek die in opdracht van de gemeenteraad van Apeldoorn is uitgevoerd door bureau Kennis en Verkenning uit Deventer. Het is nu aan de raad wat zij met de resultaten van het onderzoek doen.
 • Windenergie besproken in politieke markt van 11 juli
  12-07-2019 14.45 uur
  Tijdens de politieke markt van 11 juli kwam het onderwerp windenergie aan bod. Totaal 37 insprekers voerden het woord en gaven hun reactie op het onderwerp. Daar was de volle vier uur tijd voor nodig. De politieke behandeling van het onderwerp is daarom verschoven naar 12 september. Dan zullen de raadsfracties met elkaar discussiëren over de uitkomsten van het onderzoek van het college en hoe het gewenste vervolgproces eruit moet zien. Hierbij betrekt de raad de reacties uit de inspraak.
 • Inspraakprocedure Afwegingskader Zonneparken van start
  11-07-2019 11.25 uur
  Vanaf 11 juli tot en met 20 september 2019 ligt het concept Afwegingskader Zonneparken van de gemeente Apeldoorn ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.
 • Voorrang voor drukke plekken bij bestrijding eikenprocessierups
  09-07-2019 15.25 uur
  De eikenprocessierups zorgt in grote delen van Nederland en ook in Apeldoorn voor overlast. Bij 2500 eiken in Apeldoorn zijn inmiddels nesten met ‘jeukrupsen’ aangetroffen. De afgelopen tijd is de bestrijdingscapaciteit ingezet om nesten rondom schoolpleinen te verwijderen. Nu bijna alle schoolpleinen rupsvrij zijn, richten we ons op plekken waar veel mensen komen en waar de overlast het grootst is.
 • Verzilver uw Dak programma biedt kansen voor zonne-energie projecten bij bedrijven
  04-07-2019 10.50 uur
  Het programma Verzilver uw Dak biedt ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) de kans om makkelijk en kosteloos advies te krijgen over de mogelijkheden rondom zonne-energie. Ook ondernemers die reeds een SDE+ subsidie hebben aangevraagd, kunnen profiteren van dit programma. Om ondernemers op deze mogelijkheden te attenderen, stuurt de gemeente Apeldoorn aan circa 500 bedrijven een brief.
 • Inloopbijeenkomsten windenergie goed bezocht
  03-07-2019 17.05 uur
  Op 1 en 2 juli waren er inloopbijeenkomsten over windenergie in respectievelijk Klarenbeek en Uddel. Op beide avonden waren er ruim 100 bezoekers. Bij drie verschillende thema-tafels konden zij vragen stellen en in gesprek met medewerkers van de gemeente. De reacties tijdens de avonden waren divers.
 • Inloopavond nieuwbouw Hornbach
  28-06-2019 09.35 uur
  Op dinsdag 9 juli a.s. is er tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopavond in Omnisport, de Voorwaarts 55.
 • Mantelzorgwaardering blijft overeind in Apeldoorn
  27-06-2019 15.49 uur
  Apeldoornse mantelzorgers kunnen ook dit jaar weer rekenen op een individuele blijk van waardering voor hun belangrijke inzet. Ondanks de nodige bezuinigingen heeft het Apeldoornse college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen de mantelzorgers dit jaar €75,- te geven. Om mantelzorgers te ontlasten, komen er daarnaast meer uren beschikbaar voor de mantelzorgmakelaar.
 • ‘Routegebonden’ vervoer gemeente Apeldoorn deels gegund, tussentijdse oplossing voor één onderdeel
  26-06-2019 15.09 uur
  Taxibedrijf Willemsen de Koning is bij de aanbesteding van het jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer van de gemeente Apeldoorn als beste uit de bus gekomen. Aan Taxi Centrale Raalte (TCR) is het vervoer van de Wmo dagbesteding definitief gegund. Door een kort geding kan een deel van het jeugdwet en leerlingenvervoer nog niet definitief gegund worden. De huidige vervoerder, taxibedrijf Witteveen, blijft een deel van de kinderen vervoeren tot in ieder geval het eind van 2019.
 • Groeninitiatief: samen doen in het groen
  24-06-2019 18.14 uur
  Beplanting in straten, op daken en tegen gevels helpen onze stad af te koelen op hete dagen en bij nat weer het regenwater beter af te voeren. Bovendien: groene straten zien er gezellig uit. Als inwoner kunt daar nu zelf ook aan bijdragen. Deel uw creatieve ideeën voor een groenere straat of buurt met ons. De realisatie doet de gemeente, het onderhoud doet u.
 • Bijeenkomst over windmolens gaat niet door
  24-06-2019 12.15 uur
  De geplande gemeenteraadsbijeenkomst over windmolens op 27 juni in het Apeldoornse stadhuis gaat niet door.
 • Landelijke storing alarmnummer 112 opgelost
  24-06-2019 12.15 uur
  112 is weer bereikbaar. De grote storing bij KPN is opgelost.
 • Buurtsportcoach helpt Apeldoorners met beperking met sporten en bewegen
  21-06-2019 14.10 uur
  Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de zes gemeenten van de Stedendriehoek
 • Inloopbijeenkomsten mogelijke windmolen-locaties in Apeldoorn
  21-06-2019 08.30 uur
  De gemeente Apeldoorn organiseert op 1 en 2 juli inloopbijeenkomsten over mogelijk geschikte locaties voor windmolens in de gemeente. De bijeenkomsten vinden plaats in Klarenbeek en in Uddel. Het gaat om vijf mogelijke wind-locaties, met in totaal maximaal 10 windmolens, in het gebied ten zuiden van Uddel en het gebied tussen Klarenbeek, Lieren en Loenen. Iedereen die hier meer over wil weten kan op elk moment binnenlopen tijdens de twee inloopavonden.
 • Helft van alle Apeldoorners heeft oranje container
  20-06-2019 11.25 uur
  In de afgelopen maanden hebben maar liefst 29.645 huishoudens in het zuidelijk deel van Apeldoorn hun grijze container ingeleverd en ingeruild voor een oranje PMD-container. Daarmee is de helft van alle Apeldoorners nu in het bezit van een PMD-container. De gemeente heeft het proces geëvalueerd en na de zomer krijgt de omruiloperatie een vervolg in het noordelijk deel van Apeldoorn.
 • Vijf mogelijk geschikte locaties voor windmolens in Apeldoorn
  12-06-2019 19.00 uur
  Apeldoorn heeft een grote opgave als het gaat om de energietransitie. Het college heeft van de gemeenteraad opdracht gekregen onderzoek te doen naar alternatieven, voorwaarden en mogelijk geschikte locaties voor windmolens. Uit dat onderzoek zijn vijf locaties gekomen. Of er daadwerkelijk windmolens komen moet verder uitgezocht worden. Het college wil wel dat er voldoende garanties komen voor bewoners ten aanzien van leefbaarheid en aanvullend onderzoek naar de effecten op de omgeving. Ook stelt het college als eis dat bewoners financieel mee kunnen profiteren van windenergie.
 • Apeldoorn sluit 2018 positief af
  12-06-2019 19.00 uur
  De gemeente Apeldoorn heeft in 2018 een positief resultaat van 26,1 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2018. Een groot deel is te danken aan een forse eenmalige meevaller door de precariogelden. Ondanks een positief resultaat blijft er een fors tekort op jeugd. De meevaller gaat rechtstreeks naar de reserve om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.
 • Verkeersonderzoek met camera's
  12-06-2019 19.00 uur
  De gemeente Apeldoorn laat regelmatig onderzoek doen naar verkeerssituaties en verkeersstromen, om gedegen beslissingen te kunnen nemen over allerlei mobiliteitsvraagstukken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beslissingen over de inrichting van een (nieuwe) weg of fietsroute, of over eventuele veranderingen die nodig zijn in de inrichting van een verkeerssituatie.
 • IVN Zomeravondfietstocht 19 juni
  12-06-2019 19.00 uur
  Op woensdagavond 19 juni organiseert IVN Apeldoorn een speciale fietstocht in samenwerking met het Waterschap Vallei en IJssel, de gemeente Apeldoorn en de werkgroep Sprengen en beken van de KNNV. De tocht van circa 14 km start om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein van voetbalvereniging Robur, Anklaarseweg - hoek Vlijtseweg.
 • Technasium scholieren verrassen vakjury met creatieve plannen
  12-06-2019 15.29 uur
  Woensdag 5 juni presenteerden de Technasium studenten van het Veluws College Walterbosch hun opdrachten aan de vakjury. De scholieren werkten de afgelopen weken aan opdrachten over kunst, spelen en bewegen en het Plein van de Stad.
 • Er komen drie tiny forests bij
  12-06-2019 13.41 uur
  Er zijn drie nieuwe locaties voor tiny forests geselecteerd: op de schoolpleinen van basisscholen Passe-Partout en Ichthus en in de wijk Osseveld-Woudhuis worden dit najaar tiny forests met buitenlokaal gerealiseerd. Dat maakte wethouder Sandmann gisteren bekend.
 • Beleef de Dag van de Bouw in de Apeldoornse binnenstad
  12-06-2019 10.15 uur
  Zaterdag 15 juni is het jaarlijkse publieksevenement De Dag van de Bouw.
 • Eerste acht scholen krijgen subsidie voor schoolplein toegekend
  07-06-2019 15.20 uur
  Met een nieuwe subsidieregeling helpt de gemeente Apeldoornse scholen om hun schoolpleinen duurzamer en uitdagender te maken. Tot 1 mei konden scholen hun projectplan voor hun schoolplein indienen. Elf scholen dienden een ontwerp in en deze week hebben de eerste acht scholen te horen gekregen dat zij subsidie krijgen voor hun plein. Met de drie overige indieners gaat de gemeente het gesprek aan over verbetering van hun plan, zij krijgen de subsidie daarna mogelijk alsnog.
 • Apeldoorn nieuwste lid Euregio Rijn-Waal
  06-06-2019 16.24 uur
  De gemeente Apeldoorn is lid geworden van de Euregio Rijn-Waal.