Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Nieuwsarchief

Mijn Apeldoorn

In het archief kunt u nieuwsberichten tot 1 jaar oud terugvinden. Voor oudere berichten kunt u terecht in het webarchief.

Maand:

Recente nieuwsberichten:

 • Vijf Apeldoornse jonge helden ontvangen Jeugdlintje
  23-11-2020 00.00 uur
  Op vrijdag 20 november ontvingen vijf jonge Apeldoorners een Jeugdlintje voor hun bijzondere, belangeloze inzet voor een ander. Locoburgemeester Detlev Cziesso bracht de vijf helden het Jeugdlintje thuis.
 • Elektrische deelscooters nu ook in Apeldoorn
  19-11-2020 00.00 uur
  Wilt u snel van de ene naar de andere plek in de stad en daarbij geen last hebben van de verkeersdrukte? Vanaf vandaag kunt u daarvoor een deelscooter pakken. De groene scooters, die het bedrijf Go Sharing in de stad heeft geplaatst, zijn met een app terug te vinden en te gebruiken.
 • Gemeente start met Projectenregeling Cultuur
  18-11-2020 14.25 uur
  De gemeente Apeldoorn start per 2022 met een nieuwe subsidieregeling voor culturele projecten. Het doel van deze “Projectenregeling Cultuur” is om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan een levendige culturele sector voor de inwoners van Apeldoorn. Om de sector kennis te laten maken met deze nieuwe subsidie wordt al in 2021 proefgedraaid met de regeling. De pilot loopt van 1 januari tot en met 31 december. Culturele instellingen kunnen in dit jaar een bijdrage in hun project aanvragen van € 500,- tot en met € 10.000,-.
 • Cultuur- en erfgoedinstellingen kunnen coronanoodsteun aanvragen
  18-11-2020 14.20 uur
  De coronapandemie heeft een sterke wissel getrokken op cultuur- en erfgoedinstellingen. Veel activiteiten konden het afgelopen jaar niet plaatsvinden. Hierdoor zijn de instellingen inkomsten misgelopen of hebben zij extra kosten door de maatregelen moeten maken. Voor verenigingen en instellingen die hierdoor in hun voorbestaan worden bedreigd, opent de gemeente van 1 tot en met 31 januari de Subsidieregeling Coronanoodsteun Cultuur en Erfgoed Apeldoorn.
 • Speeltoestel Matenschans wordt gedemonteerd
  16-11-2020 00.00 uur
  Het speeltoestel de Matenschans wordt gedemonteerd en niet ergens anders in Apeldoorn teruggeplaatst. Reden daarvoor is dat het speeltoestel nog verder beschadigd is en de kosten voor het verplaatsen en repareren hoger zijn dan gedacht. Bovendien bleek het lastig om een nieuwe goede plek te vinden voor het toestel vanwege de grootte ervan.
 • Gemeente in actie om herfstbladeren te verwijderen
  13-11-2020 09.00 uur
  Vanaf maandag 16 november gaat de gemeente op pad om gevallen blad in de wijken weg te halen. Bladeren kunnen, in combinatie met regen, gladheid veroorzaken. Ook kunnen rioolkolken verstopt raken door het blad.
 • Nieuw Marktplein in 2022
  13-11-2020 00.00 uur
  Op 12 november besloot de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting dat de plannen voor het Plein van de Stad in uitvoering kunnen gaan. Deze beslissing betekent dat het winnende ontwerp van West 8 van de Plein van de Stad verkiezing wordt uitgevoerd. In oktober 2021 starten de werkzaamheden. In het najaar van 2022 is het Plein van de Stad klaar.
 • Kidskaarten vanaf 9 november verzonden met aangetekend post
  10-11-2020 12.00 uur
  Met opgroeiende kinderen is het niet eenvoudig om rond te komen van een laag inkomen. Zeker niet in de dure wintermaanden. Daarom stuurt gemeente Apeldoorn in november de Kidskaart toe aan ouders met een RegelRecht-Strippenkaart.
 • Rekening voor grijze container in de brievenbus
  06-11-2020 14.25 uur
  Veel inwoners van Apeldoorn hebben in de afgelopen week een brief van de gemeente gehad over de betaling van de grijze container. Het gaat om een rekening van € 25,- voor een geleverde grijze container. Sommige mensen denken dat het om een nepfactuur gaat. Dat is niet het geval. Daarnaast leverde de brief verschillende vragen op die we hieronder beantwoorden.
 • Apeldoorn krijgt Technohub Inclusieve Technologie
  05-11-2020 14.25 uur
  Bedrijven, technologiepartijen, kennisinstellingen en sociaal werkbedrijf Lucrato starten in Apeldoorn de Technohub Inclusieve Technologie. Doel van de hub is om leren makkelijk te maken door nieuwe technologie in te zetten. Zo kunnen meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk.
 • Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
  04-11-2020 16.00 uur
  De stijging van het aantal besmettingen neemt in Apeldoorn af. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende twee weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.
 • november
  04-11-2020 11.35 uur
 • Niet opgehaalde fietsen uit binnenstad na maanden naar fietsdepot
  04-11-2020 11.25 uur
  Momenteel geldt een fietsparkeerverbod in het centrum van Apeldoorn. Fietsen die tóch in de winkelstraten staan, worden weggehaald en tijdelijk neergezet in de Paslaan stalling.
 • Bladafval
  04-11-2020 00.00 uur
  De gemeente verwijdert in het najaar het gevallen blad. Bladeren op de grond kunnen in combinatie met regen gladheid veroorzaken.
 • Apeldoorn Fair Trade gemeente
  28-10-2020 16.55 uur
  De commissie titeltoekenning en het bestuur van de Stichting Fair Trade Gemeente Nederland heeft Apeldoorn de titel Fair Trade gemeente toegekend. Om deze titel toegekend te krijgen moet je aan meerdere criteria voldoen. Zo moet er voldoende media-aandacht voor het onderwerp zijn, moeten winkels en bedrijven betrokken worden en moet het lokale bestuur zich ook inzetten voor Fair Trade.
 • Burgemeester Ton Heerts: samen een nieuwe lockdown voorkomen
  28-10-2020 00.00 uur
  “Gisteren was het persmoment van het kabinet, u heeft het vast gehoord. Tot in december blijft de gedeeltelijke lockdown van kracht. Dat is niet waar we op hoopten, zeker met de feestdagen die in aantocht zijn. Maar er worden nu zoveel mensen ziek, dat de zorg opnieuw vast kan lopen. En dat kunnen we niet laten gebeuren.
 • Aanleg warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West stap dichterbij
  26-10-2020 15.00 uur
  De gemeente Apeldoorn en samenwerkingspartners hebben een subsidie ontvangen van 7,3 miljoen euro van het Rijk. Dit bedrag komt ten goede aan het onderzoek naar en aanleg van een warmtenet in Kerschoten en Kerschoten-West. Deze wijk zou hiermee de eerste bestaande wijk in Apeldoorn kunnen zijn die van aardgas overstapt op een nieuwe, duurzame manier van verwarmen.
 • Huis voor de Schoone Kunsten nu deels verwarmd met waterstof
  23-10-2020 00.00 uur
  De verwarming in het Huis voor de Schoone Kunsten, met onder meer poppodium Gigant, brandt sinds vorige week deels op waterstof. De gemeente Apeldoorn zet sterk in op het verminderen van het energieverbruik. Onder andere door de eigen gemeentelijke gebouwen energiezuinig en duurzamer te maken.
 • Matenpoort heeft nu ook echt een poort
  22-10-2020 00.00 uur
  De Matenpoort is voor veel mensen een bekende straat in Apeldoorn. Maar sinds woensdag 21 oktober is het naast een straat ook een kunstwerk. Het kunstwerk ‘Matenpoort’ staat in de bocht van de Matenpoort, bij het kanaal.
 • Concept beleid voor kleine windmolens ter inzage
  22-10-2020 00.00 uur
  De gemeente Apeldoorn heeft nieuw beleid opgesteld voor kleine windturbines. Dat zijn windmolens met een ashoogte tot 15 meter hoog: de afstand van maaiveld tot aan de as van de wieken.
 • Rekening voor eigen bijdrage Wmo onterecht naar mensen met minimuminkomen
  20-10-2020 14.40 uur
  Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft namens de gemeente Apeldoorn rekeningen verstuurd naar Apeldoorners voor de eigen bijdrage van de Wmo. Een deel van deze rekeningen is verkeerd terechtgekomen bij inwoners met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen.
 • Interview burgemeester Heerts over corona in Apeldoorn
  19-10-2020 17.45 uur
  Vorige week kondigde de minister-president strenge maatregelen aan: we bevinden ons nu in een gedeeltelijke lockdown. Horeca dicht, niet meer dan 3 mensen op bezoek per dag, strenger handhaven en niet meer in teamverband sporten voor volwassenen. Het zijn enkele van de maatregelen die nu gelden. Allemaal om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid besmettingen terugloopt en de zorg overeind blijft. Hoe staat het er eigenlijk voor in Apeldoorn? Een aantal vragen aan burgemeester Ton Heerts.
 • Torentje van stadhuis kleurt blauw om 75 jaar VN te vieren
  19-10-2020 14.40 uur
  De Verenigde Naties (VN) bestaat dit jaar 75 jaar. Om dit heugelijke moment te vieren, kleuren in heel Nederland gebouwen, bruggen, torens, standbeelden, pleinen en fonteinen blauw. In Apeldoorn kleurt deze week ‘ons’ torentje de bekende kleur van de Verenigde Naties en wappert de VN-vlag op het stadhuis. Burgemeester Ton Heerts: “De VN zet zich in voor vrede, veiligheid en solidariteit in de wereld. Heel belangrijk, niet alleen in tijden van oorlog maar ook nu we wereldwijd gezamenlijk het coronavirus tegengaan”.
 • De zin en onzin van waterstof in de gebouwde omgeving
  19-10-2020 08.00 uur
  Op dinsdagavond 24 november organiseert de gemeente Apeldoorn in samenwerking met Energiek Apeldoorn een online themabijeenkomst over de toepassing van waterstof, als energiedrager in de gebouwde omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan fans en sceptici van waterstof met elkaar in gesprek en proberen we de zin en onzin van elkaar te scheiden
 • Ambities Apeldoorn 2040: stip aan de horizon
  19-10-2020 00.00 uur
  De gemeenteraad van Apeldoorn heeft een besluit genomen over ambities voor de gemeente in de komende twintig jaar. In het ambitiedocument Apeldoorn 2040 staat beschreven wat de gemeente belangrijk vindt om te bereiken. Voorbeelden zijn de komst van nieuwe groene woonbuurten, groei van de economie, een mooier centrum in Apeldoorn en een gemeenschap in dorp en stad waarin we goed voor elkaar blijven zorgen en oog hebben voor kwetsbare mensen.
 • Burgemeester Heerts: ‘Houd vol, houd moed. En vooral, heb elkaar lief’
  17-10-2020 00.00 uur
  In dit interview licht de burgemeester toe wat deze maatregelen betekenen voor de Apeldoorners en roept hij op de moed erin te houden.
 • Deel voormalig postkantoor gaat in de verkoop
  16-10-2020 14.00 uur
  Een deel van het voormalig postkantoor op de hoek van de Kerklaan en de Deventerstraat gaat in de verkoop. Dit markante onderdeel van onze binnenstad heeft een plek in het Apeldoorns collectieve geheugen.
 • Apeldoorn steunt opnieuw mantelzorgers
  15-10-2020 11.25 uur
  De gemeente Apeldoorn waardeert het werk dat mantelzorgers verzetten en wil hen daar graag voor bedanken. Dat gebeurt in de vorm van de Mantelzorgwaardering. Ook dit jaar is het weer mogelijk om dit geldbedrag van 75 euro aan te vragen. Dit kan nog tot en met 30 november.
 • Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
  13-10-2020 18.20 uur
  Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt.
 • Apeldoorn breidt aantal vuurwerkvrije zones uit
  13-10-2020 00.00 uur
  Gemeente Apeldoorn breidt het aantal vuurwerkvrije zones uit. Naast de kinderboerderijen De Maten, Malkenschoten en Laag Buurlo mag er dit jaar ook geen vuurwerk worden afgestoken op Winkelcentrum De Eglantier, Winkelcentrum Schubertplein, Caterplein, Leienplein en Raadhuisplein. De gemeente heeft dit besluit genomen na overleg met vertegenwoordigers van de betrokken ondernemers.