Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Inschrijven in Apeldoorn

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn van harte welkom in Apeldoorn. Oekraïners kunnen hier (tijdelijk) verblijven en hoeven geen asiel aan te vragen. Om te kunnen helpen met leefgeld, werk of onderwijs, is het nodig dat vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Na inschrijving krijgen Oekraïense vluchtelingen een Burgerservicenummer.

Mijn Apeldoorn

Afspraak maken

Oekraïense vluchtelingen maken een afspraak bij de gemeente om zich in te schrijven. Dat kan door online een afspraak te maken of door te bellen met telefoonnummer 055-5801398. Bij een verblijf in één van de opvanglocaties, zoals Casa Bonita of Fletcher Hotels, organiseert de locatiebeheerder de afspraak.

Tolk nodig bij inschrijving?

Spreekt iemand geen Engels of Nederlands en is er een tolk nodig bij het inschrijven? Maak dan telefonisch een afspraak via 055-5801398. We zorgen dan dat er een tolk aanwezig is bij het gesprek op het stadhuis.

Meenemen bij de afspraak

Alle leden van het gezin of familie, die naar Apeldoorn zijn gekomen, gaan mee naar de afspraak bij het stadhuis.

Om te kunnen helpen, hebben wij nodig:

  • Een identiteitsbewijs (waarop de nationaliteit staat) bijvoorbeeld; paspoort, identiteitskaart of binnenlandse paspoort van Oekraïne. Het kan ook een verklaring van de Oekraïense ambassade zijn waar de identiteit en nationaliteit op staan.
  • Schriftelijk toestemming van de eigenaar/hoofdbewoner van het huis waar een vluchteling verblijft via het formulier Toestemmingsverklaring inwoning (pdf, 750 kB). Bij verblijf in een grote opvanglocatie, kan de beheerder toestemming geven via het formulier Toestemmingsverklaring inwoning (pdf, 750 kB).

Als deze documenten er zijn, ontvangen wij ook graag:

  • Een geboorteakte
  • Een huwelijksakte-of echtscheidingsakte
  • De geboorteakten van kinderen

Is er geen identiteitsbewijs?

Zonder een identiteitsbewijs kunnen we de nationaliteit niet vaststellen. Vluchtelingen kunnen dan terecht bij de Oekraïense ambassade om alsnog een document te verkrijgen. De Oekraïense ambassade heeft een inloopspreekuur op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur op de Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag.

Minderjarige kinderen

Als minderjarige kinderen geen identiteitsbewijs hebben, mogen hun ouders een verklaring onder eed of gelofte afleggen. Daarna schrijven we deze kinderen in bij de gemeente. Dit geldt alleen voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Meer informatie over een Verklaring onder Ede in vier verschillende talen.

Vertalingen

Meer informatie