Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

14-04-2019 | Successen en lessen van participatie

01-04-2019

Ruim 250 inwoners hebben in de periode april tot en met oktober 2018 in verschillende bijeenkomsten meegedacht en -gepraat over de vraag hoe Apeldoorn er in 2030 uit zou moeten zien. Met als resultaat de bundel ‘Toekomstverhalen: Hoe zien Apeldoorners 2030?’ Hoe is dit participatieproces gegaan, hoe hebben inwoners het ervaren en wat kunnen we ervan leren voor de toekomst?

Mijn Apeldoorn

Dat zijn vragen die we ons de afgelopen tijd hebben gesteld. We hebben feiten en cijfers bestudeerd en een aantal inwoners geïnterviewd die actief betrokken waren. Ook hebben we voor de evaluatie onze eigen ervaringen naast de theorie over burgerparticipatie en de praktijk in andere gemeentes gelegd.

Belangrijkste bevindingen

Welke invloed hebben Apeldoorners op de omgevingsvisie? Hoe zorgen we ervoor dat een diverse groep Apeldoorners meepraat? En hoe organiseren we participatie als gemeente? De belangrijkste bevindingen van de evaluatie gaan over invloed, representativiteit en organisatie.

Invloed: inwoners bepalen de agenda

Het uitgangspunt van de bijeenkomsten was: inwoners bepalen de agenda. Dat zorgde voor betrokken en genuanceerde gesprekken. Velen geven aan enthousiast te zijn over de opzet van de bijeenkomsten en zich te herkennen in de bundel Toekomstverhalen.
Ook tijdens het vervolg willen we u graag blijven betrekken. Niet alleen door regelmatig te blijven communiceren over de voortgang, maar ook door de omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers en organisaties verder vorm te geven.

Representativiteit: zorg voor een goede afspiegeling van de samenleving

Er zijn veel inspanningen geleverd om een diverse groep mensen te bereiken. We constateren dat bepaalde groepen toch minder hebben deelgenomen aan de toekomstgesprekken. Het bereiken van diversiteit is belangrijk en we willen hier blijvend aandacht aan geven. Hoe we dat het beste kunnen doen, is een continue zoektocht. In een volgend traject is het raadzaam om verschillende vormen van participatie te combineren, waaronder digitale participatie. Zo maken we de participatie toegankelijk voor iedereen.

Organisatie: zorg dat je kunt meebewegen

De belangrijkste les voor de gemeente is dat dit soort participatietrajecten zich niet laat vatten in vaste structuren. Iedere context is anders en vraagt om een eigen invulling. Het mooie aan onze bijeenkomsten was dat we telkens konden voortborduren op de inbreng die inwoners gaven. Tegelijkertijd hebben we ook gemerkt dat zo’n flexibel proces vraagt om voldoende tijd, geld, ruimte en mankracht. Als gemeente willen we leren van iedere nieuwe ervaring en participatie samen met Apeldoorners verder ontwikkelen.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar het hele verhaal? U kunt het evaluatierapport ‘Successen en lessen van participatie’ inzien.
Het rapport is in april door het college van b en w ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.  • Multifunctionele gebouwen