Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Toekomstverhalen

01-04-2019

Ruim 250 inwoners hebben in de periode april tot en met oktober 2018 in verschillende bijeenkomsten meegedacht en -gepraat over de vraag hoe Apeldoorn er in 2030 uit zou moeten zien. Met als resultaat de bundel ‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?’

Mijn Apeldoorn

U kunt de bundel ‘Toekomstverhalen: hoe zien Apeldoorners 2030?' inzien.

Hoe is dit participatieproces gegaan, hoe hebben inwoners het ervaren en wat kunnen we ervan leren voor de toekomst? Dat zijn vragen die we ons de afgelopen tijd hebben gesteld. We hebben feiten en cijfers bestudeerd en een aantal inwoners geïnterviewd die actief betrokken waren. Ook hebben we voor de evaluatie onze eigen ervaringen naast de theorie over burgerparticipatie en de praktijk in andere gemeentes gelegd.

Ook spraken we met vijf betrokken inwoners. Wat vonden zij van ‘Apeldoorn 2030’? Filip en Joke zeiden het volgende:

Filip (21 jaar):
“Ik praat niet makkelijk met vreemden, maar de setting van de bijeenkomsten maakte de drempel voor mij een stuk lager. Ik had uren door kunnen praten! Wel miste ik de garantie dat er iets met onze inbreng wordt gedaan. Dat is belangrijk om betrokkenheid van inwoners vast te houden.”

Joke (76 jaar):
“De bijeenkomsten waren ontzettend goed georganiseerd en er zijn prachtige ideeën ontstaan, bijvoorbeeld over generatiebestendig wonen en het verbinden van jong en oud. Soms miste ik het historische besef in de gesprekken. Ouderen kennen Apeldoorn van oudsher en kunnen een belangrijke bijdrage leveren.”

Bent u benieuwd naar de ervaringen van de andere bewoners en de hele evaluatie? U kunt het evaluatierapport inzien.
Het rapport is in maart door het college van B&W ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.