Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wat is het, waar te lezen en hoe reagerenDe concept Omgevingsvisie van Apeldoorn is klaar! Via deze pagina kunt u het document openen, leest u meer over wat er in de Omgevingsvisie staat en hoe u kunt reageren.

Mijn Apeldoorn

Wat is het?

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor woningbouw. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Deze toekomstvisie is geen blauwdruk waarin exact staat wat er op straatniveau gaat veranderen, maar beschrijft wel wat de kaders zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt.

Kortom: de Omgevingsvisie is een belangrijk document over de toekomst van Apeldoorn!

 

Lees het voorwoord van Jeroen Joon, wethouder ruimtelijke ordening.

Of u nu een ondernemer, ontwikkelaar of buurtbewoner bent, we nodigen u uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de doelen beschreven in deze Omgevingsvisie. Zo blijft Apeldoorn een ondernemende gezinsstad waar mensen prettig kunnen wonen en werken, bewegen en ontwikkelen, sporten en genieten. Apeldoorn scoort al jaren hoog als het om geluksgevoel gaat. Een goede reden om zuinig te zijn op onze omgeving en samen te bouwen aan onze toekomst.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben we geput uit de kennis en ideeën van inwoners, ondernemers, organisaties, experts en andere overheden. Lees meer over Wat vooraf ging

LEESTIP: onder Omgevingsvisie samengevat hebben wij de Omgevingsvisie in een notendop voor u samengevat en vindt u ook een overzicht van de ‘tussenstand’ die we in 2030 willen bereiken en een overzicht van de hoofdkeuzes van Apeldoorn richting 2040.

Bijlage bij Omgevingsvisie: de omgevingseffectrapportage (OER)

Voor de Omgevingsvisie is een omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. Dat is een wettelijke verplichting. De Wet milieubeheer (die nu geldt) en de Omgevingswet (vermoedelijk vanaf juli 2022 in werking) bepalen dat als plannen mogelijk flinke gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving, de gevolgen van die plannen ook in beeld moeten worden gebracht. Dat gebeurt in een omgevingseffectrapportage (OER). Dit rapport helpt om verantwoorde keuzes te maken en die keuzes ook te onderbouwen. De OER die hoort bij de Omgevingsvisie van Apeldoorn ligt nu tegelijk met de Omgevingsvisie ter inzage.

Kinderen helpen mee met het planten van bomen

Waar lezen?

U kunt de Omgevingsvisie hier digitaal lezen. Dat geldt ook voor de bijbehorende omgevingseffectrapportage. Daarnaast hebben wij een print van de Omgevingsvisie en de OER op een flink aantal locaties neergelegd voor iedereen die bij voorkeur een geprint exemplaar bekijkt.

Hieronder ziet u welke locaties dat zijn:

  • Stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn. Inloop (zonder afspraak) mogelijk tijdens openingstijden, graag bij receptie melden.
  • Orca, Germanenlaan 360, Apeldoorn. Inloop hele dag mogelijk.
  • De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn. Inloop mogelijk tijdens openingstijden.
  • Dorpsraad Beekbergen/ Lieren, Dorpstraat 34, Beekbergen, inloop in ochtend mogelijk.
  • Dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25A, Beemte Broekland. Inloop mogelijk vanaf 10.30 uur van woensdag t/m zondag.

Bij een bezoek aan een van bovenstaande locaties vragen wij u om de corona-richtlijnen in acht te nemen. Dat betekent het dragen van een mondkapje, anderhalve meter afstand houden tot anderen en een bezoek uitstellen als u zich niet fit voelt of verkoudheidsklachten heeft.

Een reactie indienen, hoe werkt dat?

De Omgevingsvisie en OER  liggen van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 ter inzage. In die periode kunt u een reactie (een zogenaamde zienswijze) indienen op deze manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp Omgevingsvisie / omgevingseffectrapportage’. Wij vragen u om in uw zienswijze aan te geven of uw opmerking gaat over de Omgevingsvisie of de omgevingseffectrapportage. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • digitaal: via een formulier op onze website (eerst inloggen met DigiD).

Kan ik ook vragen stellen?

Wij zijn natuurlijk ook bereikbaar voor vragen! U kunt uw vragen het beste stellen via het emailadres omgevingsvisie@apeldoorn.nl

Als u liever persoonlijk contact wilt met iemand van de gemeente om een bepaald onderwerp te bespreken, dan kan dat natuurlijk ook. Ook daarvoor kunt u het beste mailen naar omgevingsvisie@apeldoorn.nl, en dan maken wij een afspraak met de juiste persoon/personen voor u. Geef aub in uw mail aan over welk onderwerp u een afspraak wilt maken.

Webinars

Daarnaast organiseerden wij op 22 en 23 juni, twee webinars over de inhoud van de Omgevingsvisie. Beide webinars begonnen met een algemene toelichting en aansluitend gingen we op 22 juni dieper in op de plannen voor de stad en op 23 juni gingen we dieper in op de plannen voor de dorpen en het buitengebied. De webinars kunt u terugkijken op onze website.

Wat gebeurt er met de reacties?

De binnen gekomen zienswijzen worden in het najaar beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Alle indieners krijgen bericht zodra deze gereed en gepubliceerd is op deze website.

Daarnaast brengt de onafhankelijke ‘Commissie voor de milieueffectrapportage’ advies uit over de omgevingseffectrapportage.

De gemeenteraad ontvangt de Nota van Zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage voorafgaand aan de behandeling van de Omgevingsvisie in de gemeenteraad.

Er is ook nog een mogelijkheid om in te spreken bij de gemeenteraad op het moment dat de raad de Omgevingsvisie gaat bespreken. De planning is dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie in het laatste kwartaal van 2021 gaat behandelen. Pas als de gemeenteraad ermee instemt is de Omgevingsvisie formeel vastgesteld.  • Omslag OmgevingsvisieBekijk een grotere versie