Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Wat is het, waar te lezen en hoe reagerenDe concept Omgevingsvisie van Apeldoorn is klaar! Via deze pagina kunt u het document openen, leest u meer over wat er in de Omgevingsvisie staat en hoe u kunt reageren of vragen kunt stellen.

Mijn Apeldoorn

Wat is het?

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor woningbouw. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Deze toekomstvisie is geen blauwdruk waarin exact staat wat er op straatniveau gaat veranderen, maar beschrijft wel wat de kaders zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt.

Kortom: de Omgevingsvisie is een belangrijk document over de toekomst van Apeldoorn!

 

Lees het voorwoord van Jeroen Joon, wethouder ruimtelijke ordening.

Of u nu een ondernemer, ontwikkelaar of buurtbewoner bent, we nodigen u uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de doelen beschreven in deze Omgevingsvisie. Zo blijft Apeldoorn een ondernemende gezinsstad waar mensen prettig kunnen wonen en werken, bewegen en ontwikkelen, sporten en genieten. Apeldoorn scoort al jaren hoog als het om geluksgevoel gaat. Een goede reden om zuinig te zijn op onze omgeving en samen te bouwen aan onze toekomst.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben we geput uit de kennis en ideeën van inwoners, ondernemers, organisaties, experts en andere overheden. Lees meer over Wat vooraf ging

LEESTIP: onder Omgevingsvisie samengevat hebben wij de Omgevingsvisie in een notendop voor u samengevat en vindt u ook een overzicht van de ‘tussenstand’ die we in 2030 willen bereiken en een overzicht van de hoofdkeuzes van Apeldoorn richting 2040.

Bijlage bij Omgevingsvisie: de omgevingseffectrapportage (OER)

Voor de Omgevingsvisie is een omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. Dat is een wettelijke verplichting. De Wet milieubeheer (die nu geldt) en de Omgevingswet (vermoedelijk vanaf juli 2022 in werking) bepalen dat als plannen mogelijk flinke gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving, de gevolgen van die plannen ook in beeld moeten worden gebracht. Dat gebeurt in een omgevingseffectrapportage (OER). Dit rapport helpt om verantwoorde keuzes te maken en die keuzes ook te onderbouwen. De OER die hoort bij de Omgevingsvisie van Apeldoorn ligt nu tegelijk met de Omgevingsvisie ter inzage.

Kinderen helpen mee met het planten van bomen

Kinderen helpen mee met het planten van bomen

Waar lezen?

U kunt de Omgevingsvisie hier digitaal lezen. Tijdens de inzagetermijn lagen er op diverse locaties in de stad en dorpen ook geprinte exemplaren, maar deze zijn inmiddels weggehaald. Lukt het u niet om de Omgevingsvisie digitaal te bekijken, dan kunt u via omgevingsvisie@apeldoorn.nl een afspraak maken om een geprint exemplaar in te zien op het stadhuis.

Een reactie indienen, hoe werkt dat?

De formele inzagetermijn van de Omgevingsvisie en OER liep van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021. In die periode kon iedereen een reactie (een zogenaamde zienswijze) indienen. Op dit moment is het indienen van een zienswijze niet meer mogelijk. U kunt nog wél vragen stellen. Dat kan via omgevingsvisie@apeldoorn.nl  • Omslag OmgevingsvisieBekijk een grotere versie