Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Omgevingsvisie beschrijft hoe Apeldoorn zich gaat ontwikkelenVia deze pagina leest u wat een Omgevingsvisie precies is en kunt u het document openen.

Mijn Apeldoorn

De Omgevingsvisie beschrijft hoe ons mooie Apeldoorn, met stad, dorpen en natuur, zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? De horizon voor deze visie is 2040. In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Op sommige punten is de Omgevingsvisie heel concreet. Bijvoorbeeld als het gaat om gebieden die we op het oog hebben voor woningbouw. Op andere punten staan ambities beschreven die we later uitwerken. Deze toekomstvisie is geen blauwdruk waarin exact staat wat er op straatniveau gaat veranderen, maar beschrijft wel wat de kaders zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie maken. Dit is geregeld in de nieuwe Omgevingswet, die in 2023 in werking treedt.

Kortom: de Omgevingsvisie is een belangrijk document over de toekomst van Apeldoorn!

Omgevingsvisie vastgesteld

In juni publiceerden wij de concept Omgevingsvisie en nodigden we iedereen uit om erop te reageren. Dat hebben veel mensen gedaan en daar zijn we heel blij mee! Door alle reacties is de Omgevingsvisie verbeterd. U leest meer over alle reacties op de pagina over de Reactienota Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is op 24 februari met een ruime meerderheid vastgesteld door de gemeenteraad. Wethouder Jeroen Joon: “Na een lang en mooi proces is dit een mijlpaal waar ik ontzettend blij mee ben!”

 

Lees het voorwoord van Jeroen Joon, wethouder ruimtelijke ordening.

Of u nu een ondernemer, ontwikkelaar of buurtbewoner bent, we nodigen u uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de doelen beschreven in deze Omgevingsvisie. Zo blijft Apeldoorn een ondernemende gezinsstad waar mensen prettig kunnen wonen en werken, bewegen en ontwikkelen, sporten en genieten. Apeldoorn scoort al jaren hoog als het om geluksgevoel gaat. Een goede reden om zuinig te zijn op onze omgeving en samen te bouwen aan onze toekomst.

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben we geput uit de kennis en ideeën van inwoners, ondernemers, organisaties, experts en andere overheden. Lees meer over Wat vooraf ging

LEESTIP: onder Omgevingsvisie samengevat hebben wij de Omgevingsvisie in een notendop voor u samengevat en vindt u ook een overzicht van de ‘tussenstand’ die we in 2030 willen bereiken en een overzicht van de hoofdkeuzes van Apeldoorn richting 2040.

Bijlage bij Omgevingsvisie: het Omgevingseffectrapport (OER)

Voor de Omgevingsvisie is een Omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. Dat is een wettelijke verplichting. De Wet milieubeheer (die nu geldt) en de Omgevingswet (vanaf 1 januari 2023 in werking) bepalen dat als plannen mogelijk flinke gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving, de gevolgen van die plannen ook in beeld moeten worden gebracht. Dat gebeurt in een Omgevingseffectrapport (OER). Dit rapport helpt om verantwoorde keuzes te maken en die keuzes ook te onderbouwen.

Het OER is beoordeeld door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie MER). De Commissie MER vond dat het rapport op diverse onderdelen onvoldoende informatie bevatte. Daarom is er een aanvulling op het OER gemaakt: er is een scherpere ‘foto’ van de leefomgeving gemaakt (de huidige toestand van Apeldoorn) en een aantal doelen en ambities zijn concreter gemaakt. Zodat ze beter kunnen worden getoetst op milieueffecten.

Kinderen helpen mee met het planten van bomen

Kinderen helpen mee met het planten van bomen  • Omslag OmgevingsvisieBekijk een grotere versie