Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Staatsteun en de de-minimisverklaring

Als u gebruik wilt maken van de subsidies coronanoodsteun ondernemend Apeldoorn moet u een ingevulde en ondertekende verklaring meesturen met uw subsidieaanvraag. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren al dan niet staatsteun heeft ontvangen en zo ja, hoe veel. Zo’n verklaring heet een de-minimisverklaring.

Mijn Apeldoorn

In het kort

  • Deze verklaring hoort bij uw aanvraag voor Corona-noodsteun in Apeldoorn.
  • U verklaart of u (staats)steun heeft ontvangen in de belastingjaren 2019, 2020 en 2021.
  • Als u de-minimissteun heeft gekregen, dan heeft u daarover een formeel besluit ontvangen.
  • Lees ook de informatie hieronder.

Download een voorbeeld de-minimisverklaring (.docx, 18 kB)

Wat is de-minimis?

Hoe weet u of u de-minimissteun heeft ontvangen?

Waarom vraagt de gemeente een de-minimisverklaring?

Hoe vult u de-minimisverklaring in?

Er zijn drie situaties mogelijk

Voorbeeld de-minimisverklaring

Handige links

Vragen?