Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Corona-noodsteun - verlichting vaste lasten

De ondersteuningsmaatregel ‘tegemoetkoming voor verlichting vaste lasten’ is bedoeld om de vaste lasten van de ondernemer te verlichten. De ondernemer kan zelf bepalen welke vaste lasten met de tegemoetkoming (deels) gecompenseerd worden.

Mijn Apeldoorn

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op het gebruikersdeel van de onroerende zakenbelasting (OZB) in 2021. De hoogte van de onroerende zakenbelasting vindt u op uw Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen. Deze is op te vragen bij Tribuut. De maximale subsidie € 2.000,-.

Huurt u uw kantoorruimte, bedrijfsruimte of winkelruimte? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een vaste tegemoetkoming van € 1.200,- .

Voor wie?

Ondernemers, gevestigd in Apeldoorn, met maximaal 50 fte in dienst.

Nu aanvragen

Voorwaarden

Planning en proces

Aanvragen

Verplichte bijlagen

Subsidieplafond

Veelgestelde vragen en hulp

Dit product vraag je aan met DigiD

Dit product vraag je aan met Eherkenning