Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Opknappen G.P. Duuringlaan

16-05-2022

Na de zomervakantie gaat de G.P. Duuringlaan op de schop. De karakteristieke laan krijgt een nieuw wegdek, nieuwe trottoirs, grindbermen en verkeersremmende maatregelen. Aanwonenden hebben online meegedacht over het ontwerp.

Mijn Apeldoorn

De G.P. Duuringlaan staat al enige tijd op de agenda voor groot onderhoud. Het plan was om de weg van een nieuwe toplaag te voorzien. Maar bij onderzoek bleek dat er geen goede fundering onder het asfalt lag. Daarom is het nodig om de weg compleet te vernieuwen. En als de weg dan toch opengebroken wordt, is het slim om meteen ook andere zaken aan te pakken, zoals de hemelwaterafvoer, de trottoirs en de bermen.

Ontwerp

Aanwonenden hebben vorig jaar via een digitale kaart kunnen reageren op het ontwerp voor de G.P. Duuringlaan. Wij hebben daarop ongeveer 50 reacties ontvangen. Een grote verandering in het ontwerp is het afsluiten van het noordelijke deel van de G.P. Duuringlaan voor gemotoriseerd vervoer. Wij vinden het belangrijk dat deze toekomstige 30 kilometerzone voor iedereen veilig is. Dit deel van de weg zal worden ingericht als fietspad, omdat het bestaande kruispunt in de huidige vorm onoverzichtelijk is.

De technische planning zal plaatsvinden voor de bouwvakantie. We verwachten in het najaar te kunnen starten met de werkzaamheden. Naar aanleiding van opmerkingen over de staat van onderhoud, ter hoogte van de G.P. Duuringlaan 2 t/m 8 en de graafwerkzaamheden op dit gedeelte van de weg door de NUTS-partijen, hebben wij besloten om ook dit gedeelte mee te nemen in de uitvoering

Laanstructuur

Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Dat past goed bij het dorpse karakter van de laan en bij de nieuwe inrichting van de weg als 30 kilometerzone. Op plekken waar ruimte is, komen extra bomen. Zo komt de laanstructuur nog beter tot zijn recht. Daarnaast zorgen de bomen voor verkoeling en voor het bergen van regenwater. Dat is belangrijk in verband met klimaatverandering.

Verkeersdrempels

Met de vernieuwing van de laan kunnen we ook andere maatregelen nemen. Omdat de weg een 30-kilometerzone wordt, willen we bijvoorbeeld verkeersdrempels aanleggen en kruisingen aanpassen. Verder komt er extra ruimte voor parkeren. Ook ónder het oppervlak van de weg komt het er anders uit te zien. Zo wordt de afvoer van regenwater losgekoppeld van het riool. Daardoor wordt het riool minder belast, dit voorkomt wateroverlast.

Start uitvoering

Het opknappen van de laan start in het najaar. We voeren het werk in delen uit, zodat de woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven tijdens het hele traject.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Staat het op antwoord op uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via gpduuringlaan@apeldoorn.nl.

Zie ook


Uw Reactie
Uw Reactie