Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Jaarverslag

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.

Mijn Apeldoorn

Jaarstukken 2017

Op 19 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders (B en W) de jaarstukken 2017 (jaarrekening en jaarverslag) vastgesteld. In de jaarstukken leggen B en W verantwoording af over de geleverde prestaties.