Wat zoekt u:

Jaarverslag

Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening de verantwoording over het gevoerde beleid.

Jaarstukken 2015

Op 14 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders (B en W) de jaarstukken 2015 (jaarrekening en jaarverslag) vastgesteld. In de jaarstukken leggen B en W verantwoording af over de geleverde prestaties.