Ga naar de homepage
A A A
Zoeken
Zoekvenster
Zoeken
Contact en openingstijden

Projecten

Energie

Dé plek waar u alles vindt over energiebesparing- en opwekking in Apeldoorn.

Apeldoorn 2030

intro tekst

Bomenbeheer Apeldoorn

Apeldoorn is een echte bomenstad met een groen karakter, en daar zijn we trots op! Het merendeel van de bomen bevindt zich op de Veluwe: in onze bossen, houtwallen en singels. Maar ook in onze stad en de dorpen staan volop bomen. Langs onze straten en lanen, en in onze stadsparken en beekzones tref je veel verschillende boomsoorten aan.

Toeristisch Toplandschap

Project Dovenetel

De gemeente Apeldoorn en woningcorporatie de Woonmensen zijn samen bezig met een project aan de Dovenetel in Apeldoorn. Het project draait om de sloop van 43 verouderde, kleine ‘piramide’ woningen en nieuwbouw van in totaal 52 sociale huurwoningen.

Beken en sprengen

Apeldoorn herstelt veel beken en sprengen. Het herstel van beken en sprengen draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Het biedt ruimte aan afgekoppeld regenwater, overtollig grondwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie.

Sport en gezondheid

Huis van de Stad

De komende maanden wordt er gewerkt aan de verbetering en verduurzaming van het inmiddels 25 jaar oude stadhuis.

Uit elkaar

Gezinsstad Apeldoorn

Apeldoorn is een fijne gezinsstad waar je lekker kunt wonen, werken, leren, opgroeien en oud worden. Dat willen we graag zo houden.