Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Apeldoorn als regenbooggemeenteApeldoorn wil een gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt, meetelt en mee kan doen. We zijn dan ook sinds februari 2021 een Regenbooggemeente: een gemeente die zich actief inzet voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse, queer, aseksuele en panseksuele (lhbti+) personen.

Mijn Apeldoorn

Wat doen we op dit moment?

  • Op 17 mei (de Internationale dag tegen lhbti+-fobie) en op 11 oktober (Coming out-day), hijsen we de regenboogvlag op het stadhuis.
  • We werken intensief samen met kennisinstituut Movisie, die ons ondersteunt vanuit het Regenbooggemeentenprogramma.
  • We zijn lid van de werkgroep Inclusief sporten voor lhbti+-ers.
  • Sinds begin 2021 vermelden we M/V/X boven onze vacatures.
  • In 2018 hebben we het Charter Diversiteit ondertekend. We zetten ons dus ook in voor diversiteit en inclusie binnen onze eigen organisatie, zodat ons personeel op meerdere vlakken een afspiegeling is van de Apeldoornse samenleving.

Wat gaan we de komende tijd in ieder geval doen?

  • Op 14 juni 2022 organiseren we een inwonersavond om te kijken hoe we invulling gaan geven aan Apeldoorn als Regenbooggemeente.
  • Rond de zomer van 2022 organiseren we een bijeenkomst met betrokken maatschappelijke partners om te kijken wat er binnen Apeldoorn al gebeurt op dit gebied. Zodra hier meer bekend over is, informeren we de maatschappelijke organisaties en passen we deze webpagina aan.
  • We maken op basis van de bijeenkomsten een actieplan Regenbooggemeente, waarmee we onze inzet als Regenbooggemeente verder gaan vormgeven.
  • Rond de zomer van 2022 krijgt het regenboogzebrapad bij het station een opknapbeurt. Dit gebeurt als de bouwwerkzaamheden die daar op de planning staan klaar zijn.
  • We breiden ons lokale, regionale en nationale netwerk op het gebied van lhbti+ verder uit om kennis te delen en om van elkaar te leren.

Onze samenwerkingspartners

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur dan een mail naar: regenboog@apeldoorn.nl

Wethouder Werk&Inkomen, Welzijn en Sport Sunita Biharie pakt het thema inclusie met veel enthousiasme op: “Inclusie is gewoon ontzettend belangrijk. In Apeldoorn moet iedereen mee kunnen doen, wie je ook bent en wat je verhaal ook is. En dat draag ik als wethouder zichtbaar uit”.