Regels bij een persoonsgebonden budget (pgb)

Bij bijna alle ondersteuning en hulpmiddelen kunt u kiezen voor een pgb. Op deze pagina leest u wat de belangrijkste regels bij een pgb zijn. Het zijn er best veel. Heeft u er nog vragen over? Of twijfelt u hoe en waarvoor u uw pgb kunt gebruiken? Bel of mail ons dan gerust. Wij geven u graag advies over het pgb.

Wat kunt u betalen met een pgb?

In de beleidsregels staat wat u wel en niet mag betalen met het pgb. Een aantal algemene regels:

 • U gebruikt het pgb alleen voor ondersteuning die wij u toekennen. U krijgt altijd een brief van ons waarin staat welke ondersteuning dat is. U mag het pgb niet gebruiken voor andere ondersteuning waar wij geen goedkeuring voor hebben gegeven.
 • U mag het pgb niet gebruiken om iemand te betalen die uw pgb-administratie doet.
 • U mag het pgb niet gebruiken voor dagelijkse ondersteuning. Met dagelijkse ondersteuning bedoelen we hulp aan gezinsleden en huisgenoten. Bijvoorbeeld helpen met eten koken, afwassen, stofzuigen, kinderen aankleden en naar school brengen. Als iemand ziek is, is het normaal dat anderen een aantal taken overnemen.

Moet u een eigen bijdrage betalen bij een pgb?

Ja, als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent wat uw eigen bijdrage is. U mag het pgb niet gebruiken om uw eigen bijdrage te betalen. Krijgt u in een jaar minder ondersteuning dan wij hebben doorgegeven aan het CAK? Dan krijgt u aan het eind van het jaar het bedrag terug dat u te veel betaalde.

Wat zijn de regels voor een pgb bij een hulpmiddel?

 • Uw pgb is maximaal het bedrag waarvoor wij het hulpmiddel kunnen kopen bij onze leverancier. Wilt u een duurder hulpmiddel? Dan betaalt u zelf het verschil.
 • U koopt een hulpmiddel dat technisch geschikt is om 8 jaar te gebruiken. Wilt u het hulpmiddel eerder vervangen? Of is het hulpmiddel binnen 8 jaar niet meer passend? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket.
 • Gebruikt u het hulpmiddel binnen 8 jaar niet meer? Dan mag u het hulpmiddel houden en ermee doen wat u wilt. U betaalt een deel van het hulpmiddel aan ons terug. Het deel dat u terugbetaalt staat in verhouding met de tijd dat u het hulpmiddel niet meer gebruikt.
 • U bent eigenaar van het hulpmiddel. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor onderhoud en reparaties als dat nodig is. Heeft u een elektrisch vervoermiddel of een vervoermiddel met een motor gekocht? Dan sluit u ook een WA-verzekering af. U krijgt een bedrag voor onderhoud en reparaties en de kosten voor de WA-verzekering. Dit bedrag staat voor u klaar op onze rekening. Maakt u kosten? Dan levert u de factuur bij ons in en wij betalen deze. Is het bedrag binnen 8 jaar op en heeft u nog facturen? Dan betaal u deze zelf.

Wat zijn de regels voor een pgb bij een professionele hulpverlener?

Een professionele hulpverlener werkt bij een organisatie, is zzp’er of freelancer. Dit zijn de regels:

 • Wij vergoeden altijd maximaal 100% van de bedragen die we met onze eigen aanbieders hebben afgesproken. Deze bedragen kunt u opvragen bij de gemeente. Wilt u een hoger bedrag afspreken met uw hulpverlener? Dat kan. U betaalt het verschil dan zelf.
 • U mag een vast bedrag per maand betalen. Dit mag u alleen afspreken als uw hulpverlener elke maand hetzelfde aantal uren voor u werkt.
 • Als u extra uren inkoopt, betaalt u de extra uren zelf.
 • U hoeft geen salarisadministratie bij te houden.

Mag u met uw pgb reiskosten betalen?

Dat mag alleen als dit is besproken en u hiervoor pgb heeft gekregen. Dit zijn de regels voor reiskosten:

 • U mag uw hulpverlener maximaal € 0,19 per kilometer betalen.
 • U betaalt geen reiskosten voor de eerste 6 kilometer (per enkele reis).
 • U betaalt voor maximaal 150 kilometer per hulpverlener per keer (heen- en terugreis).
 • Als u reiskosten van de hulpverlener betaalt, mag dat niet betekenen dat u minder uren ondersteuning krijgt.

Wat zijn de regels voor een pgb bij mantelzorg?

Een mantelzorger is iemand uit uw directe omgeving of een familielid. We gaan ervan uit dat een mantelzorger kan helpen zonder daarvoor geld  te krijgen. Als een mantelzorger vindt dat de zorg niet vrijwillig is of er geld voor wil hebben, bespreken we dat graag met u. Dit is een aantal algemene regels:

 • U betaalt maximaal € 20,- per uur aan uw mantelzorger (22 jaar of ouder). Voor sommige ondersteuning gelden andere maximale bedragen:
 • U betaalt maximaal € 16,- per uur voor ‘regie in het huishouden’.
 • U betaalt maximaal € 13,- per uur voor schoonmaakhulp.
 • U betaalt het wettelijk minimumloon als uw mantelzorger jonger dan 22 jaar is.
 • U kunt maximaal 40 uur per week betalen voor de ondersteuning van een mantelzorger. Heeft uw mantelzorger een betaalde baan? Dan gaan die uren van de 40 uur af.
 • Krijgt uw mantelzorger een uitkering en krijgt hij of zij betaald vanuit uw pgb? Dan zien we dat als inkomen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de uitkering.
 • Houdt u  een salarisadministratie bij? De SVB kan dit gratis voor u doen.

Wat zijn de regels voor een pgb bij een kortdurend verblijf?

Kortdurend verblijf is logeren buiten uw eigen woning om uw mantelzorger even vrij te geven. Vanuit het pgb betaalt u € 30,- per 24 uur voor een kortdurend verblijf. Als er ook ondersteuning nodig is, betaalt u meer. Soms kunt u ook aan familie of buren betalen. Overleg met ons over de voorwaarden.

Mag u uw pgb gebruiken in het buitenland?

Ja, maar dat mag alleen als u vooraf met ons overlegt. Dit zijn de voorwaarden:

 • U gaat langer dan 6 weken achter elkaar naar het buitenland. U heeft hier ook de ondersteuning nodig die u thuis krijgt en deze ondersteuning kan ook geleverd worden.
 • U geeft vooraf aan het Wmo-loket door dat u naar het buitenland gaat.
 • U gebruikt uw pgb maximaal 13 weken per jaar in het buitenland.
 • U gebruikt uw pgb om ondersteuning in te kopen. U mag geen huishoudelijke ondersteuning inkopen.

Wanneer stopt uw recht op een pgb?

De einddatum staat in onze brief waarin staat welke ondersteuning u krijgt. In sommige situaties stopt uw pgb eerder:

 • Als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.
 • Als u zich niet houdt aan de regels bij een pgb.
 • Als u het pgb voor iets anders gebruikt dan in ons besluit staat. Wij controleren dit regelmatig.
 • Als u zelf vraagt om het pgb te stoppen.
 • Als u vraagt om zorg in natura in plaats van een pgb.
 • Als u langer dan 2 maanden bent opgenomen in een instelling of ziekenhuis.
 • Als u verhuist naar een andere gemeente.
 • Als u geen vast woonadres meer heeft.

Wat als u niet het hele bedrag van uw pgb gebruikt?

De SVB betaalt het bedrag dat overblijft aan het eind van een kalenderjaar aan ons terug. Over dit bedrag betaalt u geen eigen bijdrage.