Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Regionale Energiestrategie: stap voor stap naar schone energie

05-02-2021

Hoe maken we van de energietransitie een succes? Waar kunnen in de toekomst nieuwe windmolens en zonneparken komen om duurzame energie op te wekken? Met de Regionale Energie Strategie (RES) komt daarover meer duidelijkheid.

Mijn Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om op lange termijn in 2050 energieneutraal te zijn. Ook voor 2030 zijn er flinke stappen te zetten. Naast oplossingen voor besparing, warmte en zonnepanelen op daken zijn daarbij ook windmolens en zonneparken nodig. Eind 2020 is een concept van de RES gemaakt, met zoekgebieden voor wind en zon. Dat heeft veel reacties losgemaakt bij bewoners en belangengroepen. Daarnaast hebben we als gemeente het afgelopen jaar meer ervaring opgedaan: met concrete zonnepark-initiatieven en er is vervolgstudie gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe.

Regionale samenwerking gemeenten, provincie en waterschappen

Gemeente Apeldoorn werkt aan de RES in Cleantech Regio-verband. Apeldoorn stelt deze strategie op, samen met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen en met de waterschappen Vallei&Veluwe en Rijn & IJssel en de provincie Gelderland. Ook belanghebbenden worden in dit proces betrokken. Het is belangrijk om dit in regionaal verband te doen, want een goede inpassing van duurzame energieopwekking en warmte reikt verder dan individuele gemeentegrenzen. De lokale gemeenteraden stellen de Regionale Energiestrategie uiteindelijk vast, samen met de provinciale staten en het algemeen bestuur van de waterschappen.

Bijeenkomsten over de RES in Apeldoorn

Waar is plek in de regio én in Apeldoorn voor opwek van zon en wind? Onder welke voorwaarden? Hoe past dat in het landschap? Is clustering beter of juist spreiding? Hoe zit het met lokaal eigendom? En hoe houden we rekening met omwonenden, landbouw en natuur?

Dinsdag 16 en woensdag 17 februari 2021 organiseerde gemeente Apeldoorn twee online bijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie (RES) in Apeldoorn. En gingen we in gesprek met u over de opwek van wind en zon. U kunt de uitzendingen hier terug zien:

Bijeenkomst – terugkijken deel 1 - YouTube
Bijeenkomst – terugkijken deel 2  - YouTube

In september 2020 organiseerde de gemeente een bijeenkomst over de Concept RES. Deze kunt u hier terugkijken:

Bijeenkomst - terugkijken deel 1 - YouTube
Bijeenkomst - terugkijken deel 2 - YouTube

Lees ook het verslag van de bijeenkomst, inclusief ingekomen reacties (pdf). Hier kunt u ook de Concept RES inzien.

Vragen over de RES

Via deze pagina houden we u op de hoogte. Heeft u nu vragen over de RES in Apeldoorn? Stuur dan een e-mail aan res@apeldoorn.nl. Of neem contact op met Harold van Ganzenwinkel, adviseur duurzaamheid bij de gemeente, tel 14 055.