Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Smartcity

Apeldoorn en 50 andere partijen ondertekenen City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'

3-12-2020 - Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio;s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om deze transitie handen en voeten te geven, ondertekenen 51 partijen vandaag de City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'.. Ook Wim Willems, wethouder Smart City, ondertekent de deal. De komende twee jaar pakken de partners twaalf complexe smart city vraagstukken op om de smart city verder te brengen.

Waarom de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Door internet en technologische toepassingen kunnen steeds meer objecten en hun gebruikers met elkaar communiceren. Dat biedt veel kansen maar brengt ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en democratie.  Om kansen te benutten en risico’s te vermijden, worden in deze City Deal goede afspraken gemaakt en nieuwe werkwijzen ontwikkeld. Er worden ten minste twaalf nieuwe instrumenten ontwikkelt met als doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd. De instrumenten zijn haalbaar, schaalbaar en deelbaar, zodat ook andere steden ze kunnen benutten.

Samenwerken

Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart City van de G40 en wethouder in Apeldoorn is enthousiast over de City Deal: “Als gemeenten optimaal willen profiteren van de kansen die digitalisering biedt, moeten ze samenwerken en niet allemaal zelf het wiel uitvinden. De City Deal biedt daartoe alle gelegenheid.” De City Deal sluit ook goed aan bij de ambities van Smart City Apeldoorn. De City Deal maakt het namelijk mogelijk burgers, instellingen en bedrijven zelf aan het roer te zetten bij het vergroten van de kwaliteit van leven door digitale innovatie. “Burgerparticipatie is belangrijk, zeker ook in een Smart City. Ik ben blij dat de City Deal hier ook aandacht voor heeft.”

Partners City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

De deal wordt ondertekend door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Naast Apeldoorn ondertekenen nog 15 gemeenten de deal, net als 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties.

City Deals

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.agendastad.nl. Voor meer informatie over Smart City Apeldoorn kijkt u op www.apeldoorn.nl/smartcity.