Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Sportinfrastructuur subsidies vaststellen

.

Mijn Apeldoorn

Binnenkort kunt u met dit formulier alleen nog inloggen met een eHerkenningsaccount niveau 3. Lees meer over E-Herkenning.

Bij subsidies van meer dan 10.000 euro dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in. Bij het vaststellen van de subsidie controleert de gemeente achteraf of u de subsidie heeft gebruikt voor het doel waarvoor u die heeft aangevraagd en of u aan alle voorwaarden heeft voldaan. U dient zelf online een verzoek voor subsidievaststelling in via www.apeldoorn.nl en stuurt de akkoord getekende offertes of facturen van de investeringen daarbij mee. Dat doet u 12 weken nadat de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend zijn gerealiseerd. U krijgt dan van ons een vaststellingsbesluit. Zijn de werkelijke uitgaven lager dan de offerte(s) of facturen, dan passen we de subsidie aan naar de werkelijke uitgaven. Zijn de werkelijke uitgaven hoger dan de offerte of facturen, dan wordt de subsidie niet hoger.

U kunt een verzoek tot uitstel van de vaststelling indienen.

U kunt uw aanvraag tot vaststelling online indienen. Bij uw aanvraag tot vaststelling moet u onderstaande bijlagen meesturen:

  • voor akkoord getekende offertes;
  • voor akkoord getekende facturen.