Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

John F. Kennedylaan 2, ontwerp

06-07-2022

Van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan John F. Kennedylaan 2 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1457-ont1 ter inzage.

Mijn Apeldoorn

Het ontwerp betreft de transformatie van het kantoorgebouw aan de John F. Kennedylaan 2, de volledige kantoorbestemming wordt vervangen voor een woonbestemming. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen. 

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerpbestemmingsplan John F. Kennedylaan 2'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer S.K. Vosselman telefoonnummer 14055.
  • digitaal: vul het formulier in op onze website (na inloggen met DigiD).

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

Voor de in dit plan opgenomen ontwikkeling is ook een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder vereist. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde ligt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan raadplegen op de landelijke website: ruimtelijke plannen

De bronbestanden die samen het ontwerpbestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: digitale plannen

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket.

Apeldoorn, 6 juli 2022