Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Verkiezingen

Stempas

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen ontvangt u de stempas op uw huisadres. Als u in verkiezingstijd verhuist, dan kan het zijn dat u nog in uw vorige woongemeente moet stemmen. Het adres waarop u op dag van kandidaatstelling (dit jaar is dat 1 februari) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Wanneer u niet zelf in de gelegenheid bent om te stemmen, dan zijn er verschillende optie om iemand anders voor u te laten stemmen.

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen ontvangt u de stempas op uw huisadres. Als u in verkiezingstijd verhuist, dan kan het zijn dat u nog in uw vorige woongemeente moet stemmen. Het adres waarop u op dag van kandidaatstelling (dit jaar is dat 1 februari) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Wanneer u niet zelf in de gelegenheid bent om te stemmen, dan zijn er verschillende optie om iemand anders voor u te laten stemmen.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas is het mogelijk om in heel Nederland te stemmen.

Schriftelijke volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door coronaklachten– kan iemand anders dit voor u doen. Deze persoon (gemachtigde) hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen.

Vervangende stempas

Als u geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas verloren, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Vraag uw vervangende stempas direct online aan.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook het aanvraagformulier vervangende stempas gebruiken. Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur binnen zijn bij de gemeente. U kunt het ingevulde formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs opsturen naar:

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. Team Verkiezingen
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

U kunt een vervangende stempas ook persoonlijk aanvragen aan de publieksbalie. Dit kan tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14 055.

 

 

Mijn Apeldoorn