Ga naar de homepage

Asielzoekerscentrum

Op dinsdag 6 oktober 2015 heeft het college een besluit genomen voor het vraagstuk van een geschikte locatie voor de reguliere opvang van vluchtelingen.

Mijn Apeldoorn

Wat houdt het besluit in?

Het college ziet mogelijkheden voor een hoofdvestiging van een reguliere opvang voor vluchtelingen op de locatie GGNet met al dan niet een nevenvestiging van maximaal 250 opvangplaatsen op de Kleiberg of op Immendaal. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt gevraagd de haalbaarheid van een nevenvestiging te onderzoeken, terwijl direct kan worden begonnen met 400 opvangplaatsen op de GGNet-locatie. GGNet en COA worden gevraagd goed rekening te houden met de bestaande bewoners van GGNet.

Het functioneren van de opvang en de effecten op de omgeving worden zorgvuldig gemonitord door o.a. overleg met COA, omwonenden, hulpdiensten en andere betrokken instanties. Afhankelijk van de uitkomsten kan een gefaseerde groei tot maximaal 600 opvangplaatsen op de GGNet-locatie plaatsvinden. De gemeenteraad wordt opnieuw geraadpleegd als het college meer dan 600 opvangplaatsen op de GGNet-locatie wil toestaan of een nevenvestiging mogelijk wil maken.

De voorgeschiedenis

Vanaf de start van de locatiestudie voor een asielzoekerscentrum (AZC) heeft de gemeente op verschillende wijzen met de Apeldoornse samenleving over dit onderwerp gecommuniceerd. Op 10 november 2014 vond een eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de Apeldoornse samenleving. Op 8 juni 2015 was de laatste bijeenkomst, waar ook burgers waren uitgenodigd. Tijdens een inloop kon iedereen vragen stellen en opmerkingen maken over de locatiestudie en specifiek over de locatie-analyse die Arcadis heeft gemaakt in opdracht van het COA. Tot 15 juni 2015 konden reacties worden aangeleverd. Er zijn ruim 500 reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in een reactienota (pdf, 9,9 MB) en vormden belangrijke input bij dit voorgenomen besluit (pdf, 2,8 MB).

Voor het zomerreces heeft het college vier scenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad ter consultatie. Bij de behandeling tijdens de Politieke Markt Apeldoorn was er ook voor belanghebbenden gelegenheid om een mening kenbaar te maken. Op 24 september heeft de raad daarover gesproken en direct daarna een brief naar het college gestuurd met het advies. Het besluit van het college van 6 oktober is gebaseerd op dat advies en de inbreng van de Apeldoornse samenleving.

Proces bij het zoeken naar locaties voor de opvang van vluchtelingen

Op welke wijze is het proces ingericht om op een zorgvuldige manier te komen tot een goede keuze? Dit zijn de processtappen:

Meer informatie