Beschut werk

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Zij zijn aangewezen op een beschutte (beschermde) werkomgeving. Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat deze beschutte werkplekken er komen.

Mijn Apeldoorn

Waarom beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij kunnen wel werken, maar hebben aanpassingen op hun werkplek nodig en ook meer begeleiding dan een reguliere werkgever vaak kan bieden.
Beschut werk kan eenvoudig inpakwerk zijn, maar ook hoogwaardig productiewerk zoals het maken van printplaten.

Krijg ik salaris?

Als u beschut werk doet, krijgt u een arbeidscontract. U krijgt dan salaris. Dit is het wettelijk minimumloon.

Beschut werk en detachering

Mensen met een beschutte baan hebben een vaste werkgever. Behalve bij de eigen werkgever kuntĀ u ook bij een andere werkgever aan de slag via detachering. U blijft dan in dienst van de eigen werkgever.

Wie zorgt voor beschutte werkplekken?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschutte werkplekken. Een gemeente bepaalt zelf hoe en waar zij beschutte werkplekken aanbiedt. Wel is er altijd sprake van een dienstbetrekking. Alle gemeenten samen krijgen geld om uiteindelijk ruim 30.000 beschutte plekken in Nederland te realiseren.

Kom ik in aanmerking?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een beschutte werkplek? Dan kunt u contact opnemen met de heer Ruud Berenschot: r.berenschot@lucrato.nl