Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Naar Eurpoese projecten

Three-C

In het project Three-C (Interreg NWE) kijken we naar het omzetten van momenteel onderbenut stedelijk en landelijk biomassa-afval op basis van Biochar (een soort houtskool stof) geproduceerd uit biomassa stromen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het mogelijk, én duurzaam is, om biomassa te gebruiken als alternatieve grondstof voor producten in de landbouw-, afvalwater,- gezondheids- en cosmetica-industrie.

Als Nederland de klimaatdoelen wil halen, kan het niet om biomassa heen, zo blijkt uit een recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Met biomassa wordt al het organische en biologisch afbreekbare materiaal bedoeld dat zich aan de oppervlakte van de aarde bevindt, zowel levend als dood. Voorbeelden zijn afvalstoffen en restanten van de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen –, de bosbouw, de visserij- en aquacultuursector en ook de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval (GFT).

Biochar kan onder andere toegepast worden in barbecue kolen, diervoeding, bodemverbetering én versterking biodiversiteit en in cosmetica. Biochar kan ook verwerkt worden en dan toegepast worden om huizen te verwarmen. Een groot voordeel hiervan is dat huizen duurzaam verwarmd worden maar dat de CO2-uitstoot afneemt ( deze wordt namelijk opgeslagen in de biochar).

Testlocaties


THREE C zal in zeven regio's worden geïmplementeerd: in het district Kassel (DE), het Ruhrgebied (DE), Wales (UK), Bretagne (FR), Gelderland (NL), West- Vlaanderen (BE) en West- Ierland (IR). Dit zijn stedelijke, semi-stedelijke en landelijke omgevingen. Elke regio is uniek in termen van beschikbaarheid en soorten onderbenutte biomassabronnen, marktvraag naar nieuwe -op biomassa gebaseerde- producten, economische en sociale achtergronden.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

Doelstellingen Three-C

  • Promotie van circulaire en hoogwaardige eindproducten uit geoogste biomassa
  • Het borgen van product- en grondstofkwaliteit
  • Het creëren van marketing, werkgelegenheid en regionale duurzame ontwikkeling.

Werkzaamheden in Three-C

Het project bestaat uit verschillende aspecten die hieronder worden toegelicht

  • Er zullen 7 regionale circulaire koolstofhubs (CC-hubs) worden opgericht voor product- en bedrijfsontwikkeling en marketing.
  • Een circulair koolstoflaboratorium (CC-Labs) zal kwaliteitscontrolemechanismen ontwikkelen voor, op biomassa gebaseerde producten en grondstoffen
  • 1 Europese koepelorganisatie (CC-Net) biedt bedrijfsondersteuning, permanente beroepsopleiding en advies voor het MKB in de nieuwe sector (de circulaire koolstof economie)
  • 3 Investeringen voor een mobiele demonstratiefabriek, een kwaliteitslaboratorium en een CC-hub in een afgelegen landelijk gebied worden gerealiseerd.

Het project loopt tot 2023. Tijdens de looptijd van het project zullen in totaal 250 betrokkenen uit deze nieuwe sector, zowel uit diensten als productie, worden ondersteund, waaronder minstens 14 start-ups en 70 kleine- en middelgrote ondernemingen. 21 product- en waardeketens in alle regio’s en sectoren zullen worden ontwikkeld. In de hele EU zal de marketing en afzet van circulaire koolstofproducten worden bevorderd via het opgebouwde netwerk binnen Three-C en het Europese koolstofproductplatform.

Op de hoogte blijven?

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina van Interreg NWE- Three-C (deze website is in het Engels).

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 055 of via het contactformulier.

Mijn Apeldoorn

  • Three-C machineBekijk een grotere versie
  • Maaien langs de wegBekijk een grotere versie