Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn zoekt nieuwe leden (m/v/x)

Referentienummer:
A2022-947

Regio:
Gelderland

Vacaturetype / functietype:

Startdatum:
15-11-2022

Sluitingsdatum:
23-12-2022

Locatie:
Gemeente Apeldoorn

Contactpersonen:
Davy Cinjee
06 28 31 49 35

Solliciteer

Wil je op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp een bijdrage leveren aan een goede advisering aan het college van B&W van de gemeente Apeldoorn? Vind je het van belang dat iedereen in de samenleving mee kan doen? Dan maken wij graag met jou kennis.

Wij zoeken nieuwe (jonge) leden
De Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van gemeente Apeldoorn gevraagd en ongevraagd adviseert op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdhulp. De Adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten en bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en uitvoering van gemeentelijk beleid op het terrein van het sociaal domein.

Wij zoeken (jonge) inwoners uit de gemeente Apeldoorn die het belangrijk vinden dat voorzieningen goed aansluiten op de vraag én op de eigen kracht van inwoners. Het sociaal domein is in beweging en ditzelfde geldt voor de Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn. U heeft de mogelijkheid om er voor te zorgen dat de Adviesraad op basis van een vertaling van signalen vanuit de inwoners van de gemeente Apeldoorn richting het college van burgemeester en wethouders worden uitgebracht in gevraagde, ongevraagde adviezen en signaleringsbrieven.

Naast affiniteit met het sociaal domein vragen wij van de leden dat zij inwoner zijn van de gemeente Apeldoorn, een open en kritische houding hebben, en goed kunnen samenwerken. Verder moeten leden het vermogen bezitten om actief in gesprek te gaan met inwoners en organisaties om te horen wat er leeft en signalen op te pikken die benut kunnen worden in het werk voor de Adviesraad.

Naast affiniteit met het sociale domein zijn wij ook op zoek naar een lid met multi- mediale communicatie kennis en ervaring. Leden van de adviesraad ontvangen een maandelijkse vergoeding van 85 euro per maand voor hun werkzaamheden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op maandag, dinsdag  of donderdag contact opnemen met Davy Cinjee, ambtelijk secretaris van de adviesraad, via 06 28 31 49 35 of adviesraadsociaaldomein@apeldoorn.nl.  Of kijk op www.adviesraadsociaaldomeinapeldoorn.nl 

Heeft u interesse? Solliciteer dan via de solliciteerknop op deze website.

Uw Reactie
Uw Reactie