Ga naar de homepage gemeente Apeldoorn

Voorbeeld van een product in Apeldoorn in Cijfers

Met behulp van Apeldoorn in cijfers kun je statistische informatie op wijk-, dorps- en buurtniveau van de gemeente Apeldoorn in beeld brengen. Apeldoorn in Cijfers is een belangrijke informatiebron voor beleidsmedewerkers, bestuurders, dorps- en wijkraden, raadsleden, bedrijfsleven, maar ook voor burgers die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de gemeente of van hun eigen buurt en dorps- en wijkraadgebied.

Aanvraag open data Zelf aan de slag Helpt u mee?

De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Bevolking
  • Wonen
  • Onderwijs
  • Inkomen, Werk en Economie
  • Verkiezingen

Per onderwerp is een groot aantal indicatoren beschikbaar. De bronnen voor deze gegevens zijn onder andere CBS, Provincie Gelderland, BRP, STUF-TAX en BAG.

Onderstaande voorbeeld geeft de Bevolkingsomvang per buurt weer.