Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Verhuizen binnen Nederland

Als u binnen of naar de gemeente Apeldoorn verhuist, dan bent u wettelijk verplicht dit aan ons door te geven. Geef uw verhuizing niet eerder dan 4 weken vòòr en niet later dan 5 dagen ná de verhuizing aan ons door. In sommige gevallen moet u ook aanvullende documenten meesturen zoals een kopie van het huurcontract of een toestemmingsverklaring.

Mijn Apeldoorn

Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Het coronavirus vraagt van ons een andere manier van werken. Als gemeente Apeldoorn helpen we u online, telefonisch en waar noodzakelijk fysiek. Kunt u uw afspraak uitstellen? Dan vragen wij u dit te doen.

We vragen u om producten zoveel mogelijk digitaal aan te vragen. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van informatie, zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Is het echt noodzakelijk om een afspraak te maken? Bel dan 14 055 voor overleg, kies in het keuzemenu voor 2.


Online doorgeven Afspraak maken

Verhuizing doorgeven

Kamer huren

Bij iemand inwonen

Wonen op een recreatieterrein

Aanvullende informatie

Zie ook

Dit product vraag je aan met DigiD