Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen

Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen

Op 15 maart 2023 kunt u uw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de verkiezingen.

Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Uw stem doet er toe

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap vinden eens in de vier jaar plaats. Met uw stem worden de leden van de algemeen besturen gekozen

Informatie voor inwoners

Aanmelden als stembureaulid

U kunt zich aanmelden als stembureaulid en helpen tijdens de verkiezingen.

Lees verder

Stempassen

Alle informatie over uw stempas en hoe u deze kunt gebruiken.

Lees verder

Stemlocaties

U kunt u uw stem bij een van onderstaande locaties uitbrengen.

Lees verder

Wat doet de provincie?

In het dagelijkse leven merkt u misschien niet veel van de provincie. Toch heeft de provincie veel invloed op de omgeving waar u woont. Zo bepaalt de provincie Gelderland waar ruimte is voor huizen, bedrijventerreinen, natuur en wegen in Gelderland. Ook beheert de provincie het wegennetwerk en de natuur en zorgt men voor het openbaar vervoer in de regio. Er is aandacht voor het behoud van monumentale landschappen en gebouwen en samen met inwoners en bedrijven werkt de provincie aan de verduurzaming van Gelderland. Ook stimuleert de provincie de regionale economie door samen met het bedrijfsleven te zorgen voor meer werkgelegenheid in Gelderland.

Wat doet het waterschap?

Water speelt een heel belangrijke rol in Nederland. Is er te veel van, dan krijgen we natte voeten. Is er te weinig, dan droogt het land uit. Zonder veilige dijken stromen rivieren bij hoogwater het land over. En als rioolwater niet wordt gezuiverd, zitten we met een probleem. Door klimaatverandering zijn water en waterveiligheid bovendien nog actuelere en belangrijkere onderwerpen geworden. Tijdens de waterschapsverkiezingen beslis jij mee over hoe het waterschap in Gelderland (Vallei en Veluwe) hiermee omgaat.

Informatie voor politieke partijen

Ondersteunings- verklaring afleggen

Met een ondersteuningsverklaring steunt u de deelname van een partij aan de verkiezingen.

Lees verder

Aanleveren verkiezingsposters

U levert als partij zelf verkiezingsposters aan voor op de verkiezingsborden. Lees op deze pagina over de voorwaarden.

Lees verder
Uw Reactie
Uw Reactie