Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken
Visie Smart City Apeldoorn
Hoofdstuk 1

Voorwoord

Technologisering en digitalisering worden steeds bepalender in ons leven, dat geldt ook voor het leven in steden en dorpen, de leefomgeving van ons allemaal. Als onderdeel van de fysieke leefomgeving ontstaat een digitale leefomgeving, de Smart City. Ook in de gemeente Apeldoorn. Om het ons niet te laten overkomen en maatschappelijke kansen te benutten, nemen we als gemeente Apeldoorn deel aan de Smart City.

In de Smart City, met name in de openbare ruimte ervan, gebeuren zaken die ook het publiek belang raken. En waarbij publieke waarden om aandacht vragen. Dat eist van ons als gemeentelijke overheid nauwe betrokkenheid bij dit thema en op onderdelen zelfs een duidelijke inbreng.