Homepage Apeldoorn.
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Bijlagen

Mijn Apeldoorn

Proces bij het zoeken naar locaties voor de opvang van vluchtelingen

Op welke manier is het proces ingericht om op een zorgvuldige manier te komen tot een goede keuze? Dit zijn de processtappen met de bijbehorende documenten:

 

Inventariseren mogelijke locaties, resulteert in longlist. Bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de samenleving over criteria [10 november 2014]

Januari 2015

Maart 2015

Mei 2015

Juni 2015

  • Mondelinge en schriftelijke reactie mogelijkheden tot 15 juni 2015
  • Inloopspreekuur

Juli 2015

September/oktober 2015

Noodopvang Christiaan Geurtsweg

Bestuursovereenkomst

Risicoanalyse

Verslagen vergaderingen klankbordgroep

Bestemmingsplanprocedure