Wegenlegger

Op de Wegenlegger vindt u informatie over openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom, die onder de Wegenwet vallen. We leggen graag uit wat u moet weten.

Wat is de wegenlegger?

De Wegenlegger is een register waarin openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom worden vastgelegd. Hierin staat of een weg verhard of onverhard is en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de weg. Meestal is een openbare weg eigendom van een overheidsinstantie, zoals de gemeente, provincie, het Rijk of een waterschap. Soms loopt een openbare weg of pad echter over privéterrein.

Voor iedereen toegankelijk

Belangrijk om te weten is dat openbare wegen en paden voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht wie de eigenaar van de grond is. Dit geldt voor de specifieke functie zoals vastgelegd in de Wegenlegger. Dus, of u nu te voet, met de fiets of met de auto onderweg bent, openbare wegen en paden staan voor u open.

Inspraak ontwerp-wegenlegger

De wegenlegger wordt voor inspraak vrijgegeven. Het ontwerp ligt zes weken met ingang van maandag 30 oktober tot maandag 11 december 2023 ter inzage.

De ontwerp wegen legger inzien

Digitaal

De ontwerp-Wegenlegger kunt u op de website van officiële bekendmakingen digitaal vinden. 

Op afspraak

Op afspraak kunt u naar Werkgebouw Zuid komen voor inzage. Neem hiervoor contact op met Sjoerd de Boer van de afdeling Beheer en Onderhoud, via ons algemeen telefoonnummer 14 055.

Zienswijze

Tijdens de periode waarin de ontwerp-wegenlegger ter inzage ligt kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze onder vermelding van “zienswijze ontwerp-wegenlegger” naar: Het college van burgemeester en wethouders
ter attentie van de afdeling Beheer en Onderhoud, S. de Boer
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

De brief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.

Telefonisch of mondeling

Maak een afspraak met Sjoerd de Boer via telefoonnummer 14055.
Van mondeling ingediende zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

U kunt de pdf met de wegenlegger hier inzien

 

Uw Reactie
Uw Reactie