Jaleesa Siecker (27 jaar)
Foto: Rob Voss
Jaleesa Siecker (27 jaar)

Jaleesa Siecker is Boa: "Als jeugdboa werk ik vooral met ‘hangjongeren’, zoals de buurt ze vaak noemt. Wijkbewoners zijn soms een beetje bang voor ze, maar meestal zijn het écht goeie jongens en meiden." 

"Ik geniet van het straatwerk: de vrijheid, de diversiteit en het contact"

Ik bouw een band met jongeren op, door er te zijn en naar ze te luisteren. Als je eenmaal hun vertrouwen hebt, kun je ze prima aanspreken op hun gedrag. ‘Even chill jongens, die jeugdboa ken ik, die is goed’, zegt zo’n jongen dan tegen z’n vrienden…

Ik heb best wel een route afgelegd om op deze plek te komen. Na mijn middelbare school koos ik voor een opleiding tot kunstdocent. Veel te zweverig voor mij, ontdekte ik al snel. De pabo bleek het ook niet te zijn, uiteindelijk maakte ik een opleiding maatschappelijk werk af. Toen er na die studie een vacature voor jeugdboa voorbijkwam, dacht ik: dat past bij mij. Het is lekker down to earth, buiten bezig zijn, maar er zit ook een stuk maatschappelijk werk bij, het omgaan met mensen.

Jaleesa Siecker
“‘De juiste toon treffen, dat is echt de kunst van mijn werk’”

Als boa werk je heel actief samen met andere partijen in de wijk, zoals het sociale wijkteam, de politie en collega’s van de gemeente. Vaak maak je samen een plannetje om bijvoorbeeld overlast aan te pakken. En je verwijst ook naar elkaar door. Als je ontdekt dat het bij een jongere thuis niet goed gaat, kan het wijkteam hem misschien verder helpen. En als een groepje aangeeft dat ze graag een goede hangplek willen, vraag ik mijn collega’s bij de gemeente om mee te denken.

Ik voel me op m’n best als ik aan het begin van een dienst op m’n fiets stap om de stad in te gaan. Ik geniet van het straatwerk: de vrijheid, de diversiteit en het contact met mensen. Elke dag is anders, want onderweg spreken mensen je over van alles aan: om een route te vragen, omdat er een burenruzie speelt, of omdat een auto foutgeparkeerd staat. Dat is waar ik het voor doe: dienstbaar zijn en de stad een stukje leefbaarder maken.

Uw Reactie
Uw Reactie