Verkiezingen

Alle producten onder Verkiezingen

Kiezerspas

Een kiezer kan met een kiezerspas in een andere gemeente stemmen dan de gemeente Apeldoorn. Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing kan de kiezer stemmen binnen de hele provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor de Waterschapsverkiezing kan de kiezer stemmen binnen de waterschap Vallei en Veluwe. Een kiezerspas kan op drie manieren worden aangevraagd.

Vervangende stempas

Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling ingeschreven stond (30 januari 2023) een (nieuwe) stempas aanvragen.

Stemmen bij volmacht

Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 2 volmachten) alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Uw Reactie
Uw Reactie