Verkiezingen

Alle producten rondom de verkiezingen vindt u hier. U vraagt hier gemakkelijk zelf een kiezerspas of vervangende stempas aan. Daarnaast kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen via een volmacht.

Alle producten onder Verkiezingen

Kiezerspas

Een kiezer kan met een kiezerspas in een andere gemeente stemmen dan de gemeente Apeldoorn. Met een kiezerspas voor de Tweede Kamerverkiezing kan iemand in alle gemeenten in Nederland stemmen. Een kiezerspas kan op drie manieren worden aangevraagd.

Vervangende stempas

Bent u uw stempas kwijt? Of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag dan bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling ingeschreven stond (9 oktober 2023) een vervangende stempas aan.

Stemmen bij volmacht

Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 2 volmachten) alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Uw Reactie
Uw Reactie