Stemmen bij volmacht

Als u geen mogelijkheid ziet om een stem uit te brengen tijdens de verkiezingen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Iedereen met kiesrecht kan een stempas laten omzetten in een volmachtbewijs. De persoon die u machtigt, kan de volmachtsstem (maximaal 2 volmachten) alleen tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Lees meer

Een andere kiezer machtigen

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

  1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
  2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

De schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Aanvragen schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kan op drie manieren worden aangevraagd:

Online

Vraag het volmachtsbewijs online aan. Dit kan vanaf woensdag 8 november 2023 tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023.

Schriftelijk

Gebruik voor de schriftelijke aanvraag het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen. U als kiezer en de persoon die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij goedkeuring van het verzoek een volmachtbewijs per post.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar verkiezingen@apeldoorn.nl. of via de post naar:

Gemeente Apeldoorn
Team Verkiezingen
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

De aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 17 november 2023 zijn ontvangen door de gemeente.

Balie

Maak online een afspraak om een volmachtsbewijs aan de balie aan te vragen. Dit kan vanaf woensdag 8 november 2023 tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023.

Uw Reactie
Uw Reactie