Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

Gemeenten kunnen, namens sportverenigingen, bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een uitkering aanvragen om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten.

Lees meer

De SPUK NEAS (regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen) is bedoeld als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen. Het gaat om amateursportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling. Voor deze specifieke uitkering is landelijk een budget van € 6.000.000 beschikbaar. Is het totale bedrag dat is aangevraagd hoger dan het budget? Dan wordt het budget gelijk verdeeld over de ingediende aanvragen. Voor iedere amateursportvereniging is de specifieke uitkering maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019.

Lees de hele regeling

Voordat u de aanvraag indient (invullen van formulier) vragen wij u om zelf na te gaan of u voor de regeling in aanmerking komt. Wilt u vervolgens gebruik maken van de regeling? Vul dan het aanvraagformulier in waarin u verklaart geen gebruik te maken van de TEK regeling en voeg daar een bewijsstuk bij van de werkelijke energiekosten 2019 zoals bijvoorbeeld één of meerdere jaarafrekeningen van de energiekosten.

Aanvragen van de regeling was mogelijk tot 15 augustus 2023.

Het ministerie heeft maximaal 15 weken nodig om de aanvraag te beoordelen. Het uitkeren van de subsidie zal dus waarschijnlijk begin 2024 plaats vinden

Uw Reactie
Uw Reactie