Van stroomkast tot kunstwerk

In dit kunstproject konden jongeren tot 1 december 2023 hun ontwerp indienen voor op een stroomkast. Zo krijgen jonge makers een podium in Apeldoorn en dragen we tegelijkertijd bij aan het verfraaien van de stad. De geselecteerde ontwerpen worden in april 2024 op de stroomkasten geplaatst.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Alle Apeldoorners die minimaal 14 en maximaal 27 jaar oud zijn, mogen een ontwerp indienen. Eerdere ervaring met kunst is niet nodig. Om iedereen de kans te geven zijn werk te laten zien in Apeldoorn, verdelen we de groep in 18- en 18+. Voor beide groepen stellen we een aantal kasten ter beschikking. Zo maken zowel ervaren als minder ervaren makers een kans om een winnend ontwerp in te dienen.

Waaraan moet mijn ontwerp voldoen? 

Je ontwerp mag een schets zijn van jouw idee voor op de stroomkast. Het hoeft nu nog niet helemaal in detail te zijn (maar dat mag wel!). Let wel op het volgende:

 • Laat het ontwerp aansluiten op het formaat en de afmetingen van de stroomkast (bekijk de locaties en afmetingen van de stroomkasten).
 • Let ook goed op deuren, stickers, handvaten en andere objecten op de kast.
 • Geef duidelijk aan voor welke kast of kasten je een ontwerp indient.
 • Zorg ervoor dat het ontwerp een goede indruk geeft van wat je in gedachten hebt voor de kast.

Verder stellen we de volgende voorwaarden:

 • Het ontwerp mag niet aanstootgevend of kwetsend zijn, geen gevoel van angst opwekken, of in strijd zijn met de wet.
 • Het ontwerp mag geen reclame bevatten.
 • Het ontwerp mag geen politieke lading hebben.

Waar moet mijn ontwerp over gaan?

Op de voorwaarden hierboven na, zijn er geen eisen aan het ontwerp. Wel willen we een aantal thema’s met je delen die als inspiratie kunnen dienen voor het ontwerp:

 • Erfgoed/geschiedenis: elke plek heeft zijn eigen geschiedenis. Bij het bedenken van een ontwerp kun je je laten inspireren door wat er op deze locatie is gebeurd. Voor sommige kasten hebben we een stukje geschreven, dit lees je onder het kopje locaties en achtergrondverhalen.
 • Natuur/klimaat: Apeldoorn ligt als ‘hoofdstad van de Veluwe’ middenin groen gebied. Ook de kasten zelf staan soms middenin het groen of een bloemenberm. Dit is een mooie kans om hierop in het ontwerp aan te sluiten.
 • Cultuur/muziek: dit project is een mooie kans om je creativiteit de vrije loop te laten. Wellicht is het leuk om daarbij andere vormen van cultuur op de kastjes te zetten: muziek, dans, bedenk het verder maar…

Een vakjury en een jongerenjury hebben inmiddels besloten welke ontwerpen op de kastjes komen. De geselecteerde ontwerpen worden in april 2024 op de stroomkasten geplaatst.

De jury’s keken naar:

 • Artistieke kwaliteit
 • Aansluiting op de omgeving: komt het ontwerp goed tot zijn recht in de omgeving van de kast?
 • Originaliteit: is het ontwerp onderscheidend ten opzichte van andere ontwerpen?

In december zijn alle inzenders geïnformeerd over de juryuitslag.

Uw Reactie
Uw Reactie