Versnelde procedure Volledig Ingediend Plan (VIP )

De gemeente heeft een nieuwe, snellere werkwijze ontwikkeld om een aanvraag omgevingsvergunning te behandelen.

Cruciaal hierbij is wel hoe compleet de aanvraag is ingediend. Hoe beter u de aanvraag indient, hoe groter de kans op een snelle behandeling en positief besluit. Voorwaarde voor de versnelde behandeling is dat u uw aanvraag indient als een zogenaamd ‘Volledig Ingediend Plan’ (VIP-aanvraag). Uw aanvraag is een VIP-aanvraag als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden leggen wij hieronder verder uit.

Uit een proef die de gemeente heeft gedaan is gebleken dat wij de behandeltijd flink kunnen inkorten als wij u, nadat u uw aanvraag heeft ingediend, niet hoeven te vragen om meer informatie.

Welke vergunningaanvragen komen in aanmerking?

Het aanvragen van een versnelde behandeling kan bij een vergunningaanvraag voor:

 • Bouwen, enkelvoudig (dus wanneer er meer onderdelen zoals bv uitrit of kappen tevens van toepassing zijn, kan dit NIET via aan VIP-aanvraag).
 • U dient uw aanvraag volledig online in via het online Omgevingsloket. U voegt alle benodigde bijlagen toe. 
 • U vult de VIP-verklaring in en voegt het onder vermelding van ‘VIP-verklaring.pdf’ toe aan de bijlagen die u indient bij het online Omgevingsloket.
 • Op het aanvraagformulier dat u invult via online Omgevingsloket zet u bij het invulveld Projectomschrijving het woordje VIP.

De versnelde behandeling

 • Aanvragen die u uiterlijk op donderdag indient, pakken wij in de daaropvolgende werkweek op. Dient u een aanvraag bijvoorbeeld op maandag in, dan gaat uw aanvraag een week later de procedure in.  
 • We streven ernaar u aan het einde van de werkweek waarin wij uw aanvraag behandelen te informeren over het resultaat van onze beoordeling. Soms wordt een plan beoordeeld in de openbare vergadering van de Commissie Omgevingskwaliteit. U wordt uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn, maar dat vindt niet dezelfde werkweek plaats.
  Rondom feestdagen kan behandeling mogelijk langer duren. 
 • Het resultaat van de behandeling kan zijn:
  • Uw plan is akkoord, u krijgt de gevraagde vergunning.
  • Er zijn opmerkingen op uw plan en wij vragen u aanpassingen te doen.
  • Uw aanvraag blijkt niet volledig, wij vragen u  uw aanvraag aan te vullen. Dit houdt in dat uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden, de versnelde procedure is dan niet meer mogelijk.

Wanneer is mijn aanvraag een Volledig Ingediend Plan, welke stukken moet ik precies allemaal aanleveren?

Welke stukken ingediend moeten worden, is geregeld in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (Mor). Op omgevingsvergunning bouwen, staat onder het kopje ‘Aanvragen’ vermeld welke gegevens u voor dat onderdeel dient  aan te leveren.

Als u geen eigenaar bent, dan moet u een verklaring  van de eigenaar voorzien van zijn handtekening meesturen. Uit de verklaring moet blijken dat de eigenaar akkoord is met uw plan.

Wat kan ik  nog meer doen om een aanvraag te bespoedigen?

Aanvragen worden beoordeeld op wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid. U kunt uw aanvraag goed voorbereiden door vooraf hiervan kennis te nemen en zo goed mogelijk in uw aanvraag te verwerken. 

Uw Reactie
Uw Reactie