Subsidieregeling meerkosten door coronamaatregelen Jeugd en Wmo

Tot 31 januari 2023 was het mogelijk om een vergoeding aan te vragen als u in 2022 door corona meerkosten maakte om als zorg- of welzijnsorganisatie aan de eisen van het RIVM of kabinetsmaatregelen te voldoen.

Lees meer

Deze subsidieregeling was aan te vragen tot 31 januari 2023.

Na ontvangst van de beschikking wordt de subsidie uiterlijk binnen twee weken uitbetaald. De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat wij uw subsidie niet als voorschot uit betalen. U heeft direct een onvoorwaardelijk aanspraak op de betaling van het vastgestelde subsidiebedrag.

Voor subsidies hoger dan € 10.000,00 wordt de subsidie aan u verleend. U ontvangt de subsidie op voorschotbasis. U dient na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling in. De subsidie wordt op basis van deze aanvraag definitief vastgesteld.

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg en ondersteuning te verlenen voor diegenen waarvoor dit noodzakelijk is. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM en kabinetsmaatregelen te kunnen voldoen.

De afspraken over de meerkosten zijn neergelegd in de ‘Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO – VNG en Rijk’. Op basis van deze uitwerking is de subsidieregeling meerkosten Jeugd en Wmo door gemeente Apeldoorn 2021 opgesteld. Het college heeft besloten om de subsidieregeling te actualiseren en dit heeft geresulteerd in de subsidieregeling meerkosten door coronamaatregelen Jeugd en Wmo 2022.

Voor de meerkosten regeling voor zorg en ondersteuning op basis van de Raamovereenkomst MIJ/OV Jeugd, Wmo en MO/BW is de informatie te vinden op de website van zorgregio mijov

Uw Reactie
Uw Reactie