Beschermingsbewind

Soms lukt het niet om zelf alle financiële zaken goed te regelen. Dit kan komen door een fysieke of psychische belemmering, zoals bijvoorbeeld dementie, verslaving of een verstandelijke beperking. Ook kan het hebben van problematische schulden en verkwisting een reden zijn dat het zelf niet (meer) lukt. Voor die mensen kan beschermingsbewind helpen.

Lees meer

Bij beschermingsbewind regelt een bewindvoerder alle financiële zaken, dus ook het vermogen. In de basis worden alle gelden en goederen (dus ook bezittingen zoals een auto of waardevolle spullen) onder bewind gesteld.

De bewindvoerder zorgt ervoor dat de administratie op orde is, de rekeningen betaald worden, helpt met het aanvragen van datgene waar recht op is, en zorgt dat er geen (nieuwe) schulden ontstaan. De bewindvoerder stelt een budgetplan op en bepaalt aan de hand daarvan wat het week- of maandgeld wordt. Beschermingsbewind wordt uitgesproken door een kantonrechter.

De gemeente helpt u met het op orde stellen van de financiën. Dit geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven. Soms is budgetbeheer voldoende, maar soms is beschermingsbewind meer passend. Uw contactpersoon van de gemeente bespreekt dit samen met u.

Als beschermingsbewind passend lijkt, krijgt u een intakegesprek met een bewindvoerder en stelt u samen het verzoekschrift op naar de kantonrechter. U staat dan nog niet onder bewind. Pas als de rechter het bewind heeft uitgesproken, kan de bewindvoerder starten met zijn taken.

U heeft nu een bewindvoerder. De bewindvoerder start nu met het maken van een budgetplan, het informeren van de betrokken instanties, en het inventariseren van de schulden. Voor de kosten krijgt u mogelijk bijzondere bijstand. Beschermingsbewind kan worden uitgesproken voor onbepaalde tijd. In sommige gevallen heeft beschermingsbewind een einddatum. Dit wordt vooraf door de kantonrechter bepaald, maar er kan vanaf worden geweken als er zich een bijzondere situatie zich voordoet.

Het streven is om binnen 5 jaar de schulden te hebben opgelost. Het bewind stopt vanzelf als er sprake is van overlijden. Wilt u zelf het beschermingsbewind stoppen? Dan kunt u dit aanvragen bij de kantonrechter. Bent u niet tevreden over uw huidige bewindvoerder? Geef dit aan en uw bewindvoerder zal u vertellen welke mogelijkheden er zijn. 

Heeft u beschermingsbewind bij de gemeente Apeldoorn en wilt u contact opnemen met uw beschermingsbewindvoerder dan kunt u mailen naar beschermingsbewind@apeldoorn.nl of u belt naar 14 055 en vraag naar uw beschermingsbewindvoerder.

Als u geen beschermingsbewind heeft maak dan online een afspraak voor een eerste gesprek schuldhulpverlening. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de mogelijkheden en wat het beste is in uw situatie.

Uw Reactie
Uw Reactie