Tijdelijk verblijf bij (dreigende) dakloosheid

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden?

Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijk verblijf. U kunt zich hiervoor melden bij het dak- en thuislozenspreekuur.

Uw Reactie
Uw Reactie