Mantelzorgwoning

Als een zorgvrager bij de mantelzorger gaat wonen of andersom, is hier soms aparte woonruimte voor nodig. Dat noemen we een mantelzorgwoning.

Lees meer

Een mantelzorgwoning is bedoeld voor maximaal 2 personen, waarbij één van deze personen hulp krijgt van of geeft aan de bewoner van de hoofdwoning.
• Een aan- of bijgebouw van een woning van de mantelzorger of verzorgde geschikt maken (bijvoorbeeld een garage of een tuinhuis).
• Een zorgunit (slaapkamer en badkamer) of mantelzorgwoning (eigen ingang, woon/slaapkamer, badkamer en keuken) tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgrelatie) plaatsen op het erf bij het huis van de mantelzorger of verzorgde 
• Een permanente aanbouw aan het huis van de mantelzorger of verzorgde, welke onderdeel uitmaakt van de hoofdwoning, waarin de verzorgde of de mantelzorger tijdelijk gaat wonen

Een mantelzorgwoning mag alleen worden gerealiseerd, als er sprake is van een intensieve zorgvraag en een mantelzorgrelatie. Hiervan is sprake als:

  • De intensieve zorg of ondersteuning niet of niet uitsluitend door een professional wordt geboden aan de hulpbehoevende, maar
  • Er juist ook zorg geboden wordt door iemand die een persoonlijke relatie heeft met de zorgvrager (bijvoorbeeld een ouder of kind-relatie) en
  • Deze (mantel)zorg meer is dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten elkaar bieden.

Om een mantelzorgwoning te realiseren, is een verklaring nodig van de zorgvraag en de mantelzorgrelatie.
Ook kunt u een gesprek aanvragen bij het Wmo-loket. Een consulent zal dan met mantelzorger(s) en zorgvrager in gesprek gaan om te verkennen of er daadwerkelijk sprake is van een zorgvraag en een mantelzorgrelatie. Met een positieve verklaring van het Wmo-loket bent u er van verzekerd dat u voldoet aan de criteria.

Met de verklaring kunt u vervolgens contact opnemen met het Omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vergunningsvrij een mantelzorgwoning te bouwen. Maar soms heeft u wel een vergunning nodig. Het Omgevingsloket kan u hier alles over vertellen. Maak een bel- of bezoekafspraak bij het Omgevingsloket van Apeldoorn of mail naar: infoomgevingsloket@apeldoorn.nl

Uw Reactie
Uw Reactie