Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zonneparken

19-08-2019

De gemeente wil energie steeds meer duurzaam laten opwekken. Daarvoor zijn in Apeldoorn ook zonneparken nodig, naast zonnepanelen op daken, windmolens en andere energiebronnen.

Mijn Apeldoorn

Ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg elektriciteit om in de toekomst in onze energiebehoefte te voorzien. Daarvoor zijn ook zonneparken nodig (velden met zonnepanelen), naast andere duurzame energiebronnen. Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. De ontwikkeling van zonneparken in gemeente Apeldoorn moet daarom zorgvuldig gebeuren.

Afwegingskader Zonneparken

Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, wil de gemeente duidelijke voorwaarden stellen. Deze legt de gemeente vast in het Afwegingskader Zonneparken. Van 11 juli tot en met 20 september 2019 lag het concept voor dit Afwegingskader Zonneparken ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn kon iedereen die dat wilde een zienswijze indienen. Lees meer over het Afwegingskader Zonneparken.

Pilots zonneparken (2017-2018)

Vier pilot-projecten voor zonnepark-initiatieven, gestart in 2017, hebben in maart 2019 een vergunning voor aanleg gekregen. Naar verwachting worden deze zonneparken in 2020 aangelegd en in bedrijf genomen.

Nieuwe zonneparken (2019 en verder)

Naast de pilot-projecten uit 2017-2018 zijn er initiatiefnemers met plannen en ideeën voor de aanleg van nieuwe zonneparken. Sommige partijen zijn daarover al met omwonenden in gesprek. De gemeente kan en wil dit niet verhinderen, maar neemt plannen pas serieus in behandeling nadat het Afwegingskader Zonneparken is vastgesteld en de voorwaarden voor nieuwe zonneparken helder zijn. Dat zal op zijn vroegst eind 2019 zijn.

Vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden over zonneparken vindt u hier.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u uw vraag aan ons stellen via 14 055 of via zonneparken@apeldoorn.nl.  • Zonnepanelen