Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Zonneparken

02-04-2020

De gemeente wil energie steeds meer duurzaam laten opwekken. Daarvoor zijn in Apeldoorn ook zonneparken nodig, naast zonnepanelen op daken, windmolens en andere energiebronnen.

Mijn Apeldoorn

Zonneparken zijn velden met zonnepanelen. Zonneparken zijn nodig om ook in de toekomst in onze energiebehoefte te voorzien. Want ook als we alle geschikte daken in Apeldoorn vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg duurzame elektriciteit op. Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, de landbouw en de mensen die er wonen. De ontwikkeling van zonneparken in gemeente Apeldoorn moet daarom zorgvuldig gebeuren.

Bewonersavonden nieuwe zonnepark-initiatieven uitgesteld

Vanwege de coronacrisis gaan de geplande bewonersbijeenkomsten over nieuwe zonnepark-initiatieven voorlopig niet door. Deze zouden in maart en april 2020 plaatsvinden, maar worden voorlopig uitgesteld tot na 1 juni. Bekijk het actuele overzicht met nieuwe zonnepark-initiatieven.

Zonneparken-beleid van de gemeente Apeldoorn

Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, stelt  de gemeente duidelijke voorwaarden. Deze liggen  vast in het Afwegingskader Zonneparken (pdf. 4Mb). Hierin zijn onder andere voorwaarden opgenomen per landschapstype en algemene voorwaarden voor het proces. De gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden bij de ontwikkeling van een zonnepark in hun omgeving. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat omwonenden financieel mee kunnen profiteren van zonneparken, als ze dat willen. Lees meer over het zonneparken-beleid van de gemeente.

Hoe gaat de gemeente om met nieuwe zonnepark-initiatieven?

Initiatiefnemers -vaak bedrijven- zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie over hun project met de omgeving. De bewonersavonden zijn een van de eerste momenten waarop de initiatiefnemers in gesprek gaan met omwonenden en organisaties. Daarna volgen nog meer contactmomenten.
Het proces tot aan vergunningverlening duurt minimaal een jaar. In dit proces zijn verschillende momenten waarop u als belanghebbende een reactie kunt geven. De formele vergunningsaanvraag zal pas na de zomer van 2020 van start gaan.

De gemeente bundelt informatie over nieuwe zonnepark-initiatieven op deze webpagina en ziet toe op een goed verloop van het proces.

Lopende Pilot-projecten zonneparken (2017-2018)

Eind 2017 zijn al 5 pilotprojecten voor zonneparken gestart (proefprojecten). De ervaringen van de pilotprojecten zijn meegenomen bij het opstellen van het Afwegingskader Zonneparken. Vier pilot-projecten kregen in maart 2019 een definitieve vergunning voor de aanleg. Naar verwachting worden deze zonneparken in 2020 en 2021 aangelegd en in bedrijf genomen.Het vijfde initiatief (gemeentelijk zonnepark Kieveen) heeft vertraging opgelopen en zal medio 2020 verder opgepakt worden. Lees meer over de pilotprojecten zonneparken.

Vragen en antwoorden

Meer informatie

Staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen en antwoorden? Neem dan op één van de volgende manieren contact op:

  • Voor vragen over het beleid van de gemeente Apeldoorn rondom zonneparken kunt u contact opnemen via zonneparken@apeldoorn.nl of telefonisch via 14055
  • Voor vragen over specifieke zonneparken of het aanmelden van een nieuw initiatief kunt u contact opnemen met de Taskforce Zonne-energie via taskforcezon@ovij.nl.


  • Zonnepanelen